Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2019: Trường Đại học Khoa học, ĐH Thái Nguyên

09/08/2019

 

 

TT

 

Ngành

 

Mã ngành

Mã tổ hợp môn

xét tuyển

Điểm

trúng tuyển

1

Luật. Chuyên ngành:

- Luật

- Luật Kinh tế

- Luật kinh doanh quốc tế

7380101

D01, C00, C14, D84

14,00

2

Khoa học quản lý. Chuyên ngành:

- Quản lý hành chính công

- Quản lý nhân lực

- Quản lý doanh nghiệp

- Quản lý văn hóa - thể thao

7340401

D01, C00, C14, D84

13,50

3

Địa lý tự nhiên 
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin địa lý

7440217

C00, D01, C04, C20

13,50

4

Khoa học môi trường
Gồm các chuyên ngành:

- Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường,

- An toàn, sức khỏe  và môi trường

7440301

A00, B00, D01, C14

13,50

5

Công nghệ sinh học
Chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh

7420201

B00, D08, B04, C18

15,00

6

Toán ứng dụng
Chuyên ngành: Toán kinh tế

7460112

A00, D84, D01, C14

19,00

7

Công nghệ kỹ thuật Hoá học
Gồm các chuyên ngành:

- Công nghệ Hóa phân tích

- Công nghệ Hóa thực phẩm

7510401

B00, A11, D01, C17

13,50

8

Hoá dược. Gồm các chuyên ngành:

- Hóa dược liệu

- Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm

7720203

B00, A11, D01, C17

13,50

9

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Gồm các chuyên ngành:

- Quản trị lữ hành

- Quản trị nhà hàng - Khách sạn

7810103

C00, D01, C14, C04

14,00

10

Du lịch. Gồm các chuyên ngành:

- Hướng dẫn du lịch

- Nhà hàng - Khách sạn

7810101

C00, D01, C14, C04

14,00

11

Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Gồm các chuyên ngành:

- Quản lý đất đai và kinh doanh bất động sản

- Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

A00, B00, D01, C14

13,50

12

Ngôn ngữ Anh. Gồm các chuyên ngành:

- Ngôn ngữ Anh,

- Tiếng Anh du lịch

7220201

D01, D14, D15, D66

13,50

13

Công tác xã hội

7760101

D01, C00, C14, D84

13,50

14

Văn học
Chuyên ngành: Văn học ứng dụng

7229030

D01, C00, C14, D84

13,50

15

Lịch sử.  Gồm các chuyên ngành:

- Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

- Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước

7229010

D01, C00, C14, D84

13,50

16

Báo chí

7320101

D01, C00, C14, D84

13,50

17

Thông tin - Thư viện
Gồm các chuyên ngành:

- Thư viện - Thiết bị trường học

- Thư viện - Quản lý văn thư

7320201

D01, C00, C14, D84

13,50

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]