Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường Đại học Nông Lâm – ĐH HUẾ

-

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

52440306

Khoa học đất

15.5

2

52510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

15.5

3

52520114

Kỹ thuật cơ - điện tử

15.5

4

52540102

Công nghệ thực phẩm

15.5

5

52540104

Công nghệ sau thu hoạch

15.5

6

52540301

Công nghệ chế biến lâm sản

15.5

7

52580211

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

15.5

8

52620102

Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)

15.5

9

52620105

Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)

15.5

10

52620109

Nông học

15.5

11

52620110

Khoa học cây trồng

15.5

12

52620112

Bảo vệ thực vật

15.5

13

52620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

15.5

14

52620116

Phát triển nông thôn

15.5

15

52620201

Lâm nghiệp

15.5

16

52620202

Lâm nghiệp đô thị

15.5

17

52620211

Quản lý tài nguyên rừng

15.5

18

52620301

Nuôi trồng thủy sản

15.5

19

52620302

Bệnh học thủy sản

15.5

20

52620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản

15.5

21

52640101

Thú y

15.5

22

52850103

Quản lý đất đai

15.5

23

51620105

Chăn nuôi

9.25

24

51620301

Nuôi trồng thủy sản

10.25

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]