Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH HUẾ

-

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

52140231

Sư phạm Tiếng Anh

23.25

2

52140233

Sư phạm Tiếng Pháp

14.25

3

52140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

18.25

4

52220113

Việt Nam học

14.5

5

52220201

Ngôn ngữ Anh

19.5

6

52220202

Ngôn ngữ Nga

15.25

7

52220203

Ngôn ngữ Pháp

14.25

8

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

19

9

52220209

Ngôn ngữ Nhật

20.5

10

52220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

21

11

52220212

Quốc tế học

15.5

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]