Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2016: Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM

-

BẢNG ĐIỂM CHUẨN ĐỢT 1 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2016

Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển làm tròn đến 0.25, có tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng;

- Các tổ hợp môn xét tuyển được xét như nhau;

- Điểm trúng tuyển của thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 cao hơn điểm trúng tuyển của thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 0,5 điểm;

Điểm chuẩn:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

1

 

 

D340101

 

 

Quản Trị Kinh Doanh

 

 

Toán, Lý, Hoá

22.50

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

2

 

 

D340201

 

 

Tài chính ngân hàng

 

 

Toán, Lý, Hoá

21.50

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

3

 

 

D420201

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

Toán, Lý, Hoá

20.50

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hoá, Sinh

Toán, Văn, Tiếng Anh

4

 

 

D440112

 

 

Hoá sinh

 

 

Toán, Lý, Hoá

21.00

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hoá, Sinh

 

5

 

 

D460112

 

Toán ứng dụng

 

Toán, Lý, Hoá

19.00

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

6

 

D480201

 

Công nghệ thông tin

 

Toán, Lý, Hoá

20.75

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

7

 

 

D510602

 

 

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 

 

Toán, Lý, Hoá

20.00

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

8

 

 

D510605

 

 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 

Toán, Lý, Hoá

22.50

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

9

 

D520207

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

Toán, Lý, Hoá

19.25

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

10

 

 

D520212

 

 

Kỹ thuật Y Sinh

 

 

Toán, Lý, Hoá

22.00

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hoá, Sinh

11

 

D520216

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Toán, Lý, Hoá

19.75

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

12

 

D520701

 

Kỹ thuật không gian

 

Toán, Lý, Hoá

17.00

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

13

 

 

D540101

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

Toán, Lý, Hoá

20.00

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hoá, Sinh

14

 

D580208

 

Kỹ thuật xây dựng

 

Toán, Lý, Hoá

18.00

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

 

 

D620305

 

 

Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

 

 

Toán, Lý, Hoá

17.75

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hoá, Sinh

Toán, Văn, Tiếng Anh

16

 

 

 

Các chương trình liên kết cấp bằng

 

Toán, Lý, Hoá

15

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hoá, Sinh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

Trường Đại học Quốc tế xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho các ngành sau đây:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Điểm nhận hồ sơ

xét tuyển

1

D580208

Kỹ Thuật Không gian

30

18

2

 

Các chương trình liên kết

200

15

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]