Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2016: Trường Đại học Hàng hải

-

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển vào đại học, cao đăng chính quy năm 2016 - Đợt 1 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường, cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

A408

Kinh tế hàng hải (Hệ Đại học) - A408

18

2

A409

Kinh doanh quốc tế & Logistics (Hệ Đại học) - A409

21.5

3

C101

Điều khiển tàu biển (Hệ Cao đẳng)

10

4

C102

Vận hành khai thác máy tàu (Hệ Cao đẳng)

10

5

C103

Kỹ thuật điện tàu thủy (Hệ Cao đẳng)

10

6

C105

Điện tự động công nghiệp (Hệ Cao đẳng)

10

7

C401

Kinh tế vận tải biển (Hệ Cao đẳng)

10

8

C403

Quản trị kinh doanh (Hệ Cao đẳng)

10

9

C404

Tài chính kế toán (Hệ Cao đẳng)

10

10

D101

Điều khiển tàu biển (Hệ Đại học)

16.5

11

D102

Khai thác máy tàu biển (Hệ Đại học)

15

12

D103

Điện tự động tàu thủy (Hệ Đại học)

15

13

D104

Điện tử viễn thông (Hệ Đại học)

16.5

14

D105

Điện tự động công nghiệp (Hệ Đại học)

20

15

D106

Máy tàu thủy (Hệ Đại học)

15

16

D107

Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi (Hệ Đại học)

15

17

D108

Đóng tàu và công trình ngoài khơi (Hệ Đại học)

15

18

D109

Máy nâng chuyển (Hệ Đại học)

15

19

D110

Xây dựng công trình thủy (Hệ Đại học)

15

20

D111

Kỹ thuật an toàn hàng hải (Hệ Đại học)

16

21

D112

Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Hệ Đại học)

15.25

22

D113

Kỹ thuật cầu đường (Hệ Đại học)

15

23

D114

Công nghệ thông tin (Hệ Đại học)

20

24

D115

Kỹ thuật môi trường (Hệ Đại học)

17.5

25

D116

Kỹ thuật cơ khí (Hệ Đại học)

16.5

26

D117

Cơ điện tử (Hệ Đại học)

16.75

27

D118

Kỹ thuật phần mềm (Hệ Đại học)

17.75

28

D119

Truyền thông & Mạng máy tính (Hệ Đại học)

17.5

29

D120

Luật hàng hải (Hệ Đại học)

18.25

30

D121

Tự động hóa hệ thống điện (Hệ Đại học)

17.25

31

D122

Kỹ thuật ô tô (Hệ Đại học)

18.75

32

D123

Kỹ thuật nhiệt lạnh (Hệ Đại học)

16.25

33

D124

Tiếng Anh thương mại (Hệ Đại học)

24.25

34

D125

Ngôn ngữ Anh (Hệ Đại học)

25.75

35

D126

Kỹ thuật hóa dầu (Hệ Đại học)

16.5

36

D127

Kiến trúc dân dụng & công nghiệp (Hệ Đại học)

20.5

37

D128

Tự động thủy khí (Hệ Đại học)

16

38

D401

Kinh tế vận tải biển (Hệ Đại học)

21

39

D402

Kinh tế ngoại thương (Hệ Đại học)

22

40

D403

Quản trị kinh doanh (Hệ Đại học)

19

41

D404

Tài chính kế toán (Hệ Đại học)

19.75

42

D407

Logistics (Hệ Đại học)

21

43

D410

Kinh tế vận tải thủy (Hệ Đại học)

19

44

H105

Điện tự động công nghiệp (Hệ Đại học  CLC) - H105

15.75

45

H114

Công nghệ thông tin (Hệ Đại học  CLC) - H114

15

46

H401

Kinh tế vận tải biển (Hệ Đại học  CLC) - H401

18.75

47

H402

Kinh tế ngoại thương (Hệ Đại học - CLC) - H402

19

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]