Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2014: Học viện Tài chính

Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2014 như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

  Kế toán

D340301

A, A1

20.5

2

  Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1

20.5

3

  Tài chính – Ngân hàng

D340201

A, A1

20.5

D1

20.5

4

  Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

21.0

D1

21.0

5

  Kinh tế

D310101

A, A1

21.0

D1

21.0

6

  Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

24.5

Ghi chú:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

2. Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2).

 

Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển hệ Liên thông đại học loại hình đào tạo chính quy khóa 17 - năm 2014 như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

  Kế toán

D340301

A

17.0

A1

17.0

2

  Tài chính – Ngân hàng

D340201

A

17.0

A1

17.0

Ghi chú:

Điểm chuẩn trúng tuyển tính theo đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]