Điểm chuẩn 2013: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2013 như sau:

STT

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

XT NV2

Điểm

SL

1

D140209

SP Toán học

A

24

 

 

2

D140209

SP Toán học (Tiếng Anh)

A

23,5

 

 

A1

20

 

 

3

D140210

SP Tin học

A

17

 

 

A1

17

 

 

4

D140211

SP Vật lý

A

22

 

 

A1

21

 

 

5

D140214

SPKT C.Nghiệp

A

15

NV2

120

A1

15

6

D480201

Công nghệ thông tin

A

17,5

 

 

A1

17,5

 

 

7

D460101

Toán học

A

21,5

NV2

20

A1

21,5

8

D140212

SP Hoá

A

24

 

 

9

D140213

SP Sinh

B

21

 

 

10

D420101

Sinh học

A

20,5

 

 

B

20,5

 

 

11

D140217

SP Ngữ văn

C

21,5

 

 

D1,2,3

21,5

 

 

12

D140218

SP Lịch Sử

C

18

 

 

D1,2,3

18

 

 

13

D140219

SP Địa lí

A

17,5

 

 

C

20

 

 

14

D310403

Tâm lý học (SP)

A

18,5

 

 

B

18,5

D1,2,3

18,5

15

D140205

Giáo dục chính trị

A,A1

15

 

 

C

15

 

 

D1,2,3

15

 

 

16

D220113

Việt Nam học

C

16

 

 

D1

16

 

 

17

D760101

Công tác xã hội

C

16

NV2

30

D1

16

18

D140205QP

GD Quốc phòng - AN

A

15

NV2

49

C

15

19

D550330

Văn học

C

20

NV2

20

D1,2,3

20

20

D140204

Giáo dục công dân

A,A1

16

 

 

B

16

 

 

C

16

 

 

D1,2,3

16

 

 

21

D310401

Tâm lí học (Ngoài SP)

A

18,5

 

 

B

18,5

 

 

D1,2,3

18,5

 

 

22

D140231

SP T.Anh

D1

26

 

 

23

D140233

SP T.Pháp

D1

23

 

 

D3

23

 

 

24

D140221

SP Âm nhạc

N

22

 

 

25

D140222

SP Mỹ Thuật

H

22

 

 

26

D140206

Giáo dục thể chất

T

24,5

 

 

27

D140201

Giáo dục Mầm non

M

21,5

 

 

28

D140201TA

GD Mầm non - SP T. Anh

D1

17

 

 

29

D140202

Giáo dục Tiểu học

A1

21,5

 

 

D1,2,3

21,5

 

 

30

D140202TA

GD Tiểu học - SP T.Anh

A1

17,5

 

 

D1

17,5

 

 

31

D140203

Giáo dục đặc biệt

C

16,5

 

 

D1

16,5

 

 

32

D140114

Quản lí Giáo dục

A

15,5

 

 

C

15,5

 

 

D1

15,5

 

 

33

D310201

SP Triết học

A

15

NV2

10

B

15

C

15

D1,2,3

15

34

C510504

CĐ CN Thiết bị TH

A

10

NV2

60

B

11

A1

10

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]