Điểm chuẩn 2013: Trường ĐH Công đoàn

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013 (Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt

điểm TT

∑ ngành

1

Bảo hộ Lao động

A

15,5

91

177

A1

15,5

86

2

Quản trị Kinh doanh

 

A

18,0

122

396

A1

19,0

137

D1

18,5

137

3

Quản trị nhân lực

A

18,0

81

254

A1

19,0

106

D1

18,5

67

4

Kế toán

A

18,5

155

384

A1

19,0

134

D1

18,5

95

5

Tài chính Ngân hàng

A

16,5

90

361

A1

17,5

137

D1

16,5

134

6

Xã hội học

C

15,0

63

78

D1

15,0

15

7

Công tác xã hội

C

18,0

144

190

D1

16,5

46

8

Luật

C

19,0

168

297

D1

18,5

129

Tổng cộng:

2137

2137

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

1. Liên thông Đại học:

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt

điểm TT

∑ ngành

1

Quản trị Kinh doanh

A

13,0

5

15

A1

13,0

4

D1

13,5

6

2

Kế toán

A

13,0

10

29

A1

13,0

7

D1

13,5

12

3

Tài chính Ngân hàng

A

13,0

9

29

A1

13,0

7

D1

13,5

13

Tổng cộng:

73

73

2. Liên thông Cao đẳng:

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt

điểm TT

∑ ngành

1

Kế toán

A

10,0

1

1

2

Tài chính ngân hàng

A

10,0

1

1

Tổng cộng:

2

2

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]