THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2011 vào các lớp 10 Chuyên tại TP.HCM

 

Lớp chuyên

THPT chuyên

Lê Hồng Phong

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

THPT Nguyễn Thượng Hiền

THPT

Gia Định

 

Ngữ văn

X

X

X

X

 

Toán

X

X

X

X

 

Vật lý

X

X

X

X

 

Hóa học

X

X

X

X

 

Sinh học

X

 

X

 

 

Tiếng Anh

X

X

X

X

 

Tin học

X

 

 

 

 

Số lớp

7

6

6

5

 

Số học sinh

210

240

130

150

 

 

 

Lớp chuyên

THPT Nguyễn Hữu cầu

THPT

Trung Phú

THPT

Củ Chi

THPT Nguyễn Hữu Huân

THPT Mạc Đĩnh Chi

Ngữ văn

 

 

 

X

X

Toán

X

X

X

X

X

Vật lý

X

X

X

X

X

Hóa học

X

X

X

X

X

Sinh học

 

 

 

 

X

Tiếng Anh

X

X

X

X

X

Số lớp

4

4

4

5

6

Số học sinh

120

120

120

175

210

 

Close [X]