THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyển sinh lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2011-2012

Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM sẽ tuyển sinh năm học 2011-2012 vào các lớp 10 chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Ngữ văn và 4 lớp không chuyên tại Cơ sở 153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TPHCM. Chỉ tiêu tuyển sinh là 450 học sinh. 

 

1.  Điều kiện dự tuyển:

1.1 Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trong cả nước.

1.2 Hạnh kiểm xếp loại tốt và học lực xếp loại từ loại khá trở lên vào cuối năm học lớp 9 và xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

1.3 Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Tiếng Anh thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Nếu học sinh chưa hoàn thành chương trình môn Tin học ở cấp trung học cơ sở thì môn chuyên này lấy điểm môn Toán thay thế, nếu học sinh đã hoàn thành chương trình môn này thì thực hiện như các môn chuyên khác.  

 

2. Môn thi và đề thi:

2.1 Môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc tiếng Anh thì mỗi môn phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ khó hơn;

2.2 Đề thi: Đề thi môn tiếng Anh không chuyên theo hình thức trắc nghiệm khách quan, đề thi môn tiếng Anh chuyên kết hợp cả hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, đề thi các môn còn lại theo hình thức tự luận.

2.3 Học sinh thi vào lớp chuyên Tin học có thể thi môn chuyên là môn Toán (chỉ tiêu khoảng 15 học sinh) hoặc môn Tin học (viết chương trình bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C, chỉ tiêu khoảng 15 học sinh).

 

3. Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi:

3.1 Điểm bài thi tính theo thang điểm 10;

3.2 Hệ số điểm bài thi:  

a. Tuyển sinh lớp chuyên: Điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi chuyên tính hệ số 2.                                   

b. Tuyển sinh lớp không chuyên: Chỉ tính điểm các bài thi không chuyên với hệ số điểm bài thi môn Toán, môn Ngữ văn tính hệ số 2; môn tiếng Anh tính hệ số 1.

 

4. Thời gian làm bài thi:

4.1 Thời gian làm bài thi không chuyên: Toán, Ngữ văn là 120 phút, tiếng Anh là 90 phút;

4.2 Thời gian làm bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn tiếng Anh là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

 

5. Điều kiện trúng tuyển:

5.1 Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên:

 =

Tổng điểm các bài thi (đã tính hệ số)

Tổng các hệ số bài thi

5.2 Điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên: Căn cứ điểm các bài thi không chuyên với điểm bài thi môn Toán, môn Ngữ văn tính hệ số 2; môn Tiếng Anh tính hệ số 1; tuyển từ điểm cao xuống thấp trong số thí sinh còn lại sau khi đã xét tuyển vào các lớp chuyên.

5.3 Điểm xét tuyển vào lớp 10, kể cả lớp chuyên và không chuyên, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

 

6. Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển:

6.1 Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và có đủ các điều kiện sau đây:                               

a. Đối với lớp chuyên: Không có bài thi nào có điểm dưới 4,0; điểm thi môn chuyên phải đạt từ 6,0 trở lên;                               

b. Đối với lớp không chuyên: Không có bài thi nào bị điểm dưới 2,0. 

6.2 Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chi tiêu được giao. Xét riêng cho từng khối lớp chuyên trước; sau đó xét tuyển các lớp không chuyên.

6.3 Trong trường hợp không tuyển hết những thí sinh có điểm xét tuyển ngang nhau thì tuyển chọn học sinh theo thứ tự sau đây:

a. Có giải cấp tỉnh môn chuyên và ưu tiên theo thứ tự giải Nhất, giải Nhì, giải Ba;

b. Có điểm thi môn chuyên cao hơn;

c. Có điểm trung bình môn chuyên cuối năm học lớp 9 cao hơn;

d. Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;

e. Có tổng điểm trung bình môn dự thi vào chuyên của các lớp đã học ở cấp THCS cao hơn.

 

7. Phát và nhận hồ sơ dự thi:

7.1 Phát và nhận hồ sơ dự thi: từ chiều 26/5 đến 31/5/2011 (sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: từ 13giờ30  đến 16giờ30, kể cả các ngày Thứ bảy, Chủ nhật). Hồ sơ được phát hành không hạn chế số lượng tại Trường Phổ thông Năng khiếu hoặc lấy từ Website của trường http://www.ptnk.edu.vn.

7.2 Nhận giấy báo thi, xem phòng thi: Phát theo tên của thí sinh. Chiều ngày 6/6/2011 (từ 13g30 đến 16g30) : từ vần A đến vần N; Sáng ngày 7/6/2011 (từ 8g đến 11g) : từ vần O đến vần Y; Thí sinh khi đến nhận giấy báo thi phải mang theo biên nhận nộp lệ phí thi và đến đúng ngày giờ qui định.

7.3 Địa điểm:  153 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp. HCM.

Điện thoại: (08)38533703/38533704/38533706/38551181/38557465

Fax: (08)39572466.        Website: http://www.ptnk.edu.vn  

 

8.  Lịch thi :

Ngày thi

Sáng

Chiều

Thứ Tư 08/6/2011

Toán (chuyên)

Hóa học

Thứ Năm 09/6/2011

Ngữ văn (chuyên)

Vật lý

Thứ Sáu 10/6/2011

Tin học

Sinh học

Thứ Bảy 11/6/2011

Toán (không chuyên)

Tiếng Anh (không chuyên)

Chủ Nhật 12/6/2011

Ngữ văn (không chuyên)

Tiếng Anh (chuyên)

9.   Phí dự thi: Thí sinh đăng ký dự thi vào một lớp chuyên: 150.000 đồng/thí sinh. Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn một lớp chuyên: 40.000 đồng cho mỗi  lớp đăng ký thêm.

Lưu ý: Thí sinh có thể đăng ký thi vào nhiều lớp chuyên. Khi đậu nhiều lớp chuyên, học sinh sẽ tự chọn học một lớp chuyên theo nguyện vọng.

 

 

Close [X]