THPT » Thành phố Hà Nội

Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2017 - 2018

25/06/2017

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN

VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

NĂM HỌC 2017 – 2018

(Kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/06/2017)

 

1.Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

Lớp chuyên

Ngữ

văn

Lịch

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng

Trung

Tiếng Nga

Tiếng

Pháp

Toán học

Tin

học

Vật

Hóa

học

Sinh học

Điểm chuẩn

36,00

35,25

36,50

42,25

41,25

40,25

26,75

33.50

36,50

35,25

35,00

32,75

 

2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Lớp chuyên

Ngữ văn

Lịch sử

Địa

 

Tiếng Anh

Tiếng

Nga

Tiếng Pháp

Toán

 học

Tin

học

Vật

 lý

Hóa

học

Sinh

 học

Điểm chuẩn

33,50

29,00

30,00

37,50

34,00

36,00

29,00

31,00

30,25

28,00

26,50

 

3. Trường THPT Chu Văn An

Lớp

chuyên

Ngữ

văn

Lịch

sử

Địa

Tiếng

Anh

Tiếng

Pháp

Toán

học

Tin

học

Vật

Hóa

học

Sinh

học

Điểm

chuẩn

34,00

35,00

32,75

39,50

20,25

30,50

32,00

32,50

31,25

28,50

 

4. Trường THPT SơnTây

Lớp

chuyên

Ngữ

văn

Lịch

sử

Địa

Tiếng

Anh

Toán

học

Tin

học

Vật

Hóa

học

Sinh

học

Điểm

chuẩn

25,50

19,25

24,00

30,75

25,75

22,75

23,00

22,00

20,50

 

Thời gian các trường nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên từ ngày 26 đến ngày 28-6-2017. 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]