Bản tin » Đào tạo - Dạy nghề

4 trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM tăng học phí từ năm học tới

08/07/2020

Học phí các trường thành viên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho chương trình chính quy đại trà dự tính sẽ tăng vào năm học tới và các năm tiếp theo.

Kỳ họp Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM diễn ra ở Bình Thuận mới đây đã thông qua đề án đổi mới cơ chế hoạt động của 4 trường đại học thành viên gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế- Luật, Trường ĐH Quốc tế và Trường ĐH Công nghệ thông tin.

Theo đó, từ năm học 2021, các trường này sẽ tăng học phí. Cụ thể, mức học phí dự kiến từng năm như sau:

Trường ĐH Bách khoa (hệ chính quy đại trà) dự kiến thu học phí năm 2021 là 25 triệu đồng; năm 2022 là 27,5 triệu đồng; các năm 2023, 2024 và 2025 là 30 triệu đồng.

Đến năm 2030, Trường ĐH Bách khoa sẽ thu đủ mức học phí theo giá dịch vụ đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Trường ĐH Kinh tế-Luật dự kiến mức thu học phí năm 2021 là 20,5 triệu đồng; năm 2022 là 22,6 triệu đồng; năm 2023 là 24,8 triệu đồng; năm 2024 là 27,3 triệu đồng; năm 2025 là 30 triệu đồng.

Kể từ năm 2026 đến năm 2030, Trường ĐH Kinh tế - luật điều chỉnh mức thu tăng từ 10-15% mỗi năm. 

Trường ĐH Quốc tế dự kiến thu học phí 2021 là 50 triệu; năm 2022 là 55 triệu đồng; năm 2023 là 60 triệu đồng; năm 2024 là 65 triệu đồng; năm 2025 là 66 triệu đồng.

Đến năm 2030 dự kiến mức thu học phí của Trường ĐH Quốc tế là 72 triệu.

Trường ĐH Công nghệ thông tin dự kiến thu học phí năm 2021 là 25 triệu đồng; năm 2022 là 30 triệu đồng; năm 2023 là 45 triệu đồng; năm 2024 là 49,5 triệu đồng và năm 2025 là 54,4 triệu đồng.

Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế- Luật, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ thông tin cũng cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, số bài báo, đề tài NCKH, thu nhập của giảng viên, viên chức và quỹ hỗ trợ cho người học.

Trong đó, Trường ĐH Bách khoa trích 10,5-10,8% tổng thu học phí đưa vào quỹ học bổng. 3 trường còn lại cam kết trích 8% học phí đưa vào quỹ học bổng.

Lê Huyền
vietnamnet.vn – 08/07/2020

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]