Bản tin » Đào tạo - Dạy nghề

Công bố danh sách 134 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

13/01/2020

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa thông báo danh sách các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Danh sách này được cập nhật đến ngày 31-12-2019. Cả nước có 134 cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, trong đó có 128 cơ sở giáo dục đại học và 6 trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm. 

Theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19-5-2017 ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm 3 tiêu chuẩn: Đã có ít nhất một khóa người học tốt nghiệp; đã được đánh giá ngoài và có văn bản đề nghị tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; sau khi được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, cơ sở giáo dục có điểm trung bình của các tiêu chuẩn đều đạt từ 3,5 điểm trở lên và không tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2,0 điểm. 

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục có giá trị trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ít nhất 9 tháng trước thời hạn hết giá trị của giấy chứng nhận, cơ sở giáo dục phải thực hiện tự đánh giá chu kỳ tiếp theo, trong đó làm rõ các cải tiến chất lượng so với chu kỳ trước và đăng ký với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để được tiếp tục kiểm định. 

Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học được sử dụng làm căn cứ xác định chất lượng giáo dục đại học, đồng thời là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. 

Xem các cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

TẠI ĐÂY

Nguồn: hanoimoi.com.vn – 13/01/2020

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]