Trung cấp » Miền Bắc

Trường Trung cấp Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bắc Giang

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
*******

Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

Mã trường: TCD1803

Địa chỉ: Quán Thành - Xương Giang - Thành phố. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3522.431

Website: vhntbacgiang.edu.vn

Email: truongtcvhttdl_vt@bacgiang.gov.vn

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]