Trung cấp » Miền Bắc

Trường Trung cấp Y tế Hoà Bình

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình

Mã trường: TCN 2302

Địa chỉ: số 195, đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình

Điện thoại: 0218 3 853 927 - 0218 3895433

Website: truongytehoabinh.edu.vn

Email: ytehoabinh@meat.edu.vn

 

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Y sĩ

50

 

- Xét tuyển Điểm TBC lớp 12 PTTH hoặc tương đương.

- Tuyển sinh từ tháng 5 đến tháng 12

Điều dưỡng

50

 

Hộ sinh

50

 

Dược sĩ

50

 

Dân số y tế

50

 

Trình độ sơ cấp

 

400

- Xét tuyển Trình độ từ Trung học cơ sở trở lên.

- Tuyển sinh từ tháng 1 đến tháng 12

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]