Bản tin » Xét tuyển NV bổ sung

Trường ĐH Kinh tế TPHCM tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2023

-

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển bổ sung (đợt 1) Đại học chính quy – Năm 2023 tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã xét tuyển: KSV), như sau:

1. Chương trình, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và phạm vi tuyển sinh: 210 chỉ tiêu.

TT

Mã xét tuyển

Tên Chương trình đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Lĩnh vực

Chỉ tiêu

PHẠM VI TUYỂN SINH CẢ NƯỚC

1

7220201

Tiếng Anh thương mại (**)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D96 (Toán, KHXH, Tiếng Anh)

Nhân văn

5

2

7340122

Thương mại điện tử (*)

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Kinh doanh quản lý

10

3

7489001

Công nghệ và đổi mới sáng tạo

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Máy tính, công nghệ thông tin

30

4

7480107

Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

30

5

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Công nghệ kỹ thuật

5

6

7620114

Kinh doanh nông nghiệp (S)

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

30

7

7810201

Quản trị khách sạn

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

25

PHẠM VI TUYỂN SINH KHU VỰC ĐBSCL

8

7340101

Quản trị

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Kinh doanh quản lý

35

9

7340115

Marketing

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

10

10

7340201_01

Ngân hàng

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

10

11

7340201_02

Tài chính

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

10

12

7340301

Kế toán doanh nghiệp

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

– D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

10

(S): Chương trình Kinh doanh nông nghiệp: Khi đăng ký học, sinh viên được đăng ký học song ngành Kinh doanh quốc tế hoặc ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng.

(*): Toán nhân hệ số 2 (Đối với PT6 thi TNTHPT 2023), quy về thang điểm 30.

(**): Tiếng Anh hệ số 2 (Đối với PT6 thi TNTHPT 2023), quy về thang điểm 30.

2. Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Phương thức tuyển sinh: 2 phương thức

3.1. Phương thức 1: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp (25% chỉ tiêu): Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01, D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên tính theo năm lớp 10, lớp 11 và HKI lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

3.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (điểm bài thi/môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển) (Chỉ tiêu còn lại).

TT

Chương trình tuyển sinh

Mức điểm đủ điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển theo tổ hợp môn

1

Kinh doanh nông nghiệp

17,00 điểm

2

Quản trị khách sạn

17,00 điểm

3

Công nghệ và đổi mới sáng tạo

17,00 điểm

4

Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)

17,00 điểm

5

Tiếng anh Thương mại

19,00 điểm

6

Quản trị

19,00 điểm

7

Tài chính

19,00 điểm

8

Ngân hàng

19,00 điểm

9

Marketing

19,00 điểm

10

Thương mại điện tử

19,00 điểm

11

Kế toán doanh nghiệp

19,00 điểm

12

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

19,00 điểm

Nguyên tắc tuyển sinh: Điểm xét tuyển sẽ xét tuyển thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Phân hiệu Vĩnh Long sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển như sau: Điểm trung bình môn Toán lớp 12 từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

4. Thông tin học phí, học bổng, ký túc xá:

4.1. Học phí: Học phí tại Phân hiệu Vĩnh Long bằng 70% mức học phí tại Cơ sở TP.HCM.

4.2. Học bổng: 161 suất học bổng tuyển sinh và học bổng hỗ trợ học tập. Đặc biệt 100% sinh viên tại Phân hiệu Vĩnh Long theo học 3 chương trình đào tạo (Công nghệ và đổi mới sáng tạo; Robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) và Kinh doanh nông nghiệp) có hộ khẩu tại khu vực ĐBSCL được nhận học bổng 100% học phí học kỳ đầu (đối với sinh viên có tiêu chí xét tuyển đạt loại giỏi), 50% học phí học kỳ đầu (sinh viên còn lại).

Xem thông tin chi tiết về học phí, học bổng tại link: https://go.ueh.edu.vn/hocphiksvk49

4.3. Ký túc xá: Trong khuôn viên trường, mức lệ phí KTX: 180.000 đồng/sv/tháng.

Đặc biệt Phân hiệu Vĩnh Long hỗ trợ Quý phụ huynh đi cùng Tân sinh có nhu cầu lưu trú trong thời gian đến Phân hiệu làm thủ tục nhập học mức giá ưu đãi đặc biệt giảm ngay 20% so với giá niêm yết tại khách sạn UEH Mekong: https://ueh.edu.vn/vinh-long/ueh-mekong-hotel/

5. Thời gian, hồ sơ, hình thức nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/9/2023 đến 17 giờ, ngày 07/10/2023

5.1.1. Nộp trực tiếp tại Phân hiệu Vĩnh Long hoặc gửi qua đường bưu điện từ ngày 07/9/2023 đến 17 giờ, ngày 30/9/2023.

5.1.2. Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://vinhlongbsk49.ueh.edu.vn/ từ 8 giờ ngày 07/9/2023 đến 17 giờ ngày 07/10/2023

5.2. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Ngày 10/10/2023.

5.3. Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày 11/10 đến ngày 14/10/2023.

5.4. Học chính thức: Ngày 16/10/2023.

5.5. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/phương thức.

5.6. Hồ sơ xét tuyển gồm có:

TT

Nội dung

Số lượng

1.

Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung (theo mẫu)

01 bản

2.

Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(thí sinh lưu giữ lại bản chính kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để làm thủ tục nhập học sau khi có kết quả trúng tuyển)

01 bản sao

3.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT/Bằng tốt nghiệp THPT

01 bản sao

4.

Học bạ THPT (hoặc THBT, THCN, THN)

01 bản sao

5.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân

01 bản sao

6.

Giấy khai sinh

01 bản sao

7.

Hồ sơ đối tượng ưu tiên (nếu có đối tượng ưu tiên)

01 bộ

8.

Giấy khám sức khỏe do phòng khám đa khoa, bệnh viện quận/huyện cấp (nộp khi nhập học)

01 bản chính

9.

Ảnh 3×4 (nộp khi nhập học)

02 tấm ảnh

6. Thông tin liên hệ:

6.1. Phòng Tuyển sinh – Truyền thông:

Địa chỉ: Số 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Email: ksv@ueh.edu.vn

Điện thoại liên hệ: (0270) 3.823.443 – Hotline/Zalo: 0899.00.29.39.

6.2. Website:  http://vinhlong.ueh.edu.vn/  hoặc  http://tuyensinh.ueh.edu.vn/; Facebook: facebook.com/uehvinhlong

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]