Cao đẳng » Miền Nam

Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước

Mã trường: CDD4302

Địa chỉ: 01 Phạm Ngọc Thạch - Tiến Thành - thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881.109 - Fax: 0271.3881.109

Website: http://caodangytebinhphuoc.edu.vn

Email: tc.tcytbp@gmail.com

 

Ngành nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

 

Hình thức & Thời gian tuyển sinh

Cao đẳng

Trung cấp

 cấp

Dược sĩ

150

50

 

 

Xét tuyển học bạ THPT.

Tuyển sinh cả năm 2018

Điều dưỡng

150

50

 

Hộ sinh

150

50

 

Y sĩ

 

50

 

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

50

 

Dược sĩ hệ liên thông

50

 

 

Xét tuyển dựa vào điểm xếp loại tôt nghiệp TCCN

Tuyển sinh cả năm 2018

Điều dưỡng hệ liên thông

50

 

 

Y sĩ hệ liên thông

50

 

 

Kỹ thuật xét nghiệm y học hệ liên thông

50

 

 

 

Close [X]