Cao đẳng » Miền Nam

Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang

-

 

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Cao đẳng (chương trình 9+), Trung cấp năm học 2022 – 2023

*******
I. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
1. Đối tượng xét tuyển.
Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo qui định hiện hành.
2. Hình thức: Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình các môn: năm lớp 10,11 và học kỳ I lớp 12.
3. Nghề đào tạo
TT
Nghề đào tạo
 Mã nghề
Thời gian đào tạo
1
Điện công nghiệp       
6520227
2,5 năm
2
Công nghệ ô tô             
6510216
2,5 năm
3
Cắt gọt kim loại         
6520121
2,5  năm
4
Kỹ thuật xây dựng
6580201
2,5 năm
5
Quản trị mạng máy tính  
6480209
2 năm
6
Kế toán doanh nghiệp   
6340302
2 năm
7
Chế biến và bảo quản thủy sản
6620302
2 năm
8
Chăn nuôi gia súc, gia cầm
6620117
2 năm
9
Thú y
6640101
2 năm
10
Quản trị khách sạn       
6810201
2 năm
11
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
6520205
2,5 năm
II. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
1. Đối tượng xét tuyển.
Học sinh tốt nghiệp Tốt nghiệp trung cấp cùng nghề hoặc cùng nhóm nghề và hoàn thành chương trình văn hóa THPT trở lên; có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo qui định hiện hành.
2. Hình thức: Xét tuyển.
3. Nghề đào tạo
TT
Nghề đào tạo
 Mã nghề
 Thời gian đào tạo
1
Điện công nghiệp       
6520227
1,5 năm
2
Công nghệ ô tô              
6510216
1,5 năm
3
Cắt gọt kim loại         
6520121
1 năm
4
Kỹ thuật xây dựng
6580201
1,5 năm
5
Quản trị mạng máy tính  
6480209
1,5 năm
6
Kế toán doanh nghiệp   
6340302
1,5 năm
7
Chế biến và bảo quản thủy sản
6620302
1 năm
8
Chăn nuôi gia súc, gia cầm
6620117
1 năm
9
Thú y
6640101
1 năm
10
Quản trị khách sạn       
6810201
1,5 năm
III.  CAO ĐẲNG 9+ (CHƯƠNG TRÌNH 9+)
1. Đối tượng xét tuyển
Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên, có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo qui định hiện hành.
2. Hình thức: Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình môn ( tùy theo nghề) năm lớp 9.
3. Nghề đào tạo
TT
Nghề đào tạo
 Mã nghề
Thời gian đào tạo
1
Điện công nghiệp       
6520227
3,5 năm
2
Công nghệ ô tô              
6510216
3,5 năm
3
Kỹ thuật xây dựng
6580201
3,5 năm
4
Cắt gọt kim loại         
6520121
3,5 năm
5
Quản trị mạng máy tính (Tin học văn phòng-  Quản trị mạng máy tính)
6480209
3,5 năm
6
Quản trị mạng máy tính (Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính -  Quản trị mạng máy tính ).
6480209
3,5 năm
7
Kế toán doanh nghiệp   
6340302
3,5 năm
8
Chế biến và bảo quản thủy sản
6620302
3 năm
9
Thú y (Chăn nuôi gia súc, gia cầm- Thú y)
6640101
3 năm
10
Quản trị khách sạn (Nghiệp vụ lễ tân-Quản trị khách sạn)       
6810201
3,5 năm
IV. TRUNG CẤP CHÍNH QUY
1. Đối tượng xét tuyển
Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, hoặc tương đương trở lên, có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo qui định hiện hành.
2. Hình thức: Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình các môn năm lớp 9 hoặc lớp 12.
3. Nghề đào tạo
TT
Nghề đào tạo
      Mã nghề
Thời gian đào tạo
1
Điện công nghiệp       
5520227
1,5 năm
2
Công nghệ ô tô             
5510216
1,5 năm
3
Kế toán doanh nghiệp   
5340302
1,5 năm
4
Kỹ thuật xây dựng
5580201
1,5 năm
5
Tin học văn phòng
5480203
1,5 năm
6
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
5480102
1,5 năm
7
Cắt gọt kim loại         
5520121
1,5 năm
8
Chế biến và bảo quản thủy sản
5620302
1,5 năm
9
Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ
5620305
1,5 năm
10
Chăn nuôi gia súc, gia cầm
5620117
1,5 năm
11
Nghiệp vụ lễ tân
5810203
1,5 năm
12
Công tác xã hội
5760101
1,5 năm
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
- Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu);
- Học bạ THCS hoặc THPT tùy theo đối tượng dự tuyển (bản phô tô công chứng);
- Bằng tốt nghiệp THPT, THCS hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản phô tô công chứng);
- Đối với người thuộc đối tượng ưu tiêu theo quy định hiện hành của nhà nước (con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, hộ nghèo…)  bản phô tô công chứng.
IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 07/02/2022.
Mọi chi tiết, liên hệ phòng Tư vấn – Tuyển sinh trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, số 1022 Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 02973.814947 hoặc Website:http//www.caodangnghekg.edu.vn./.
 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]