Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Tra cứu địa điểm thi ĐH 2012 của các trường tại Hà Nội

25/06/2012

 

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN (giấy báo dự thi):

http://ussh.vnu.edu.vn/xem-thong-tin-du-thi-dai-hoc-nam-2012/5980

 

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

http://ts.hut.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=95:a-im-phong-thi-tuyn-sinh-nm-hc-2012&catid=35:thong-tin-tuyn-sinh-h-bk-hn&Itemid=63

 

Trường ĐH Công đoàn:

http://dhcd.edu.vn/Tint%E1%BB%A9c/tabid/82/Key/ViewArticleContent/ArticleId/462/Default.aspx

 

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội:

http://haui.edu.vn/Tradiem/Tracuu2.aspx

 

Trường ĐH Giao thông vận tải:

http://test.utc.edu.vn/

 

Trường ĐH Hà Nội:

http://daotao.hanu.vn:8080/dai-hoc-ha-noi/VRF09/tra-cuu-thong-tin-phong-thi-sbd.ptu

 

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Số BD):

http://www.kha.neu.edu.vn/

 

Trường ĐH Lâm Nghiệp:

http://220.231.117.38/ts2012/trathongtin.aspx

Địa điểm thi: http://220.231.117.38/ts2012/sodo.aspx

 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất:

http://www.humg.edu.vn/vi/tin-tuc/thong-bao/1606-a-im-thi-tuyn-sinh-i-hc-cao-ng-nm-2012

 

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội:

http://www.hnue.edu.vn/TintucSukien/ThongtinTuyensinh2012/TuyensinhDaihoc2012/tabid/1107/language/en-US/Default.aspx

 

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội:

http://hunre.edu.vn/hunre/vn/portal/InfoDetail.jsp?area=241&cat=4398&ID=2683

 

Trường ĐH Thủy Lợi:

http://www.wru.edu.vn/%C4%90%E1%BB%8Ba%C4%91i%E1%BB%83mtuy%E1%BB%83nsinh.aspx

 

Trường ĐH Y Hà Nội:

http://www.hmu.edu.vn/news/newsdetail.asp?targetID=2631

 

thongtintuyensinh.vn

 

 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]