Bản tin » Hỏi - Trả lời

Tiếp tục học lên trình độ cao hơn có được hưởng ưu đãi?

25/12/2015

Bà Bùi Phương Liên (TP. Hà Nội) hỏi: Trường hợp người có công và con của họ đã hưởng chế độ ưu đãi tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp nay tiếp tục học lên trình độ đào tạo cao hơn, có được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục tại cấp học cao hơn không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Phương Liên như sau:

Tại Khoản 5 Điều 54 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ trong trường hợp đã hưởng  chế độ ưu đãi tại một sơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học”. 

Vì vậy, trong những trường hợp đã hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi và kết thúc học tại một trường nay tiếp tục theo học một trường khác có trình độ tương đương hoặc cao hơn thì không thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi.

Chinhphu.vn

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]