Bản tin » Hỏi - Trả lời

10 đơn vị được phép cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ

19/12/2015

Ông Huỳnh Viễn Trung (tỉnh Cà Mau) hỏi: Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh có được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ Anh văn B1 không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ông Trung như sau:

Về việc tổ chức đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định đơn vị đào tạo, chỉ quy định cho phép 10 đơn vị thuộc Bộ đủ năng lực kiểm tra, đánh giá, rà soát năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận cho người học.

Theo Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 và số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 về việc công nhận năng lực khảo thí của 10 đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có các đơn vị sau:

1. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Trường Đại học Hà Nội

3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

4. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

5. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

6. Trường Đại học Thái Nguyên

7. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

8. Trường Đại học Vinh

9. Trường Đại học Cần Thơ

10. Trung tâm SEAMEO RETRAC

Chinhphu.vn

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]