Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

Khoa Luật – ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo sThạc sĩ năm 2022

-

 

Khoa Luật, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh bậc thạc sĩ ngành Luật học năm 2022 như sau:
1. Hình thức tuyển sinh và thời gian tuyển sinh:
1.1. Xét tuyển thẳng:
a) Điều kiện xét tuyển thẳng:
Hình thức xét tuyển thẳng chỉ áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp cử nhân tại Khoa Luật, ĐHQGHN đáp ứng những điều kiện sau:
- Về bằng tốt nghiệp trình độ đại học: đáp ứng một trong hai yêu cầu:
+ Tốt nghiệp cử nhân Luật chất lượng cao (Chương trình chất lượng cao được nhà nước đầu tư) và tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh doanh: hệ chính quy, xếp hạng Khá trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
+ Tốt nghiệp cử nhân Luật, hệ chính quy, xếp hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
- Về năng lực ngoại ngữ: thí sinh nộp minh chứng về trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của CTĐT tại thời điểm nộp hồ sơ (Phụ lục 1Phụ lục 2).
Lưu ý: Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học (xem quy định tại Phụ lục 9) có thể được cộng thêm vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của thí sinh để xét tuyển thẳng.
1.1.2. Thời gian xét tuyển thẳng và thông báo kết quả xét tuyển thẳng:
Công việc
Thời gian
Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thẳng (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 11)
Đợt 1: từ 8h00 ngày 22/02/2022 đến 17h00 ngày 04/04/2022
Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 24/08/2022
Thời gian xét tuyển thẳng
Đợt 1: từ ngày 28/02/2022 đến ngày 05/04/2022
Đợt 2: từ ngày 12/08/2022 đến ngày 25/08/2022
Thời gian thông báo
kết quả xét tuyển thẳng
Đợt 1: dự kiến từ ngày 05/04/2022 đến ngày 07/04/2022
Đợt 2: dự kiến từ ngày 27/08/2022 đến ngày 29/08/2022.
Lưu ý: Những thí sinh không được xét tuyển thẳng sẽ được chuyển sang hình thức thi tuyển của đợt tuyển sinh đó.
- Thí sinh dự tuyển theo diện xét tuyển thẳng ngoài việc đăng ký trực tuyến cần nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Phụ lục 11 trong thời gian quy định. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ: Bộ phận Sau đại học, Phòng Đào tạo & Công tác học sinh sinh viên, Khoa Luật - Phòng 307, Nhà E1, ĐHQGHN, số 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0243 7546674.
b) Các chuyên ngành thạc sĩ Luật học áp dụng hình thức xét tuyển thẳng:
- Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
- Luật hiến pháp và luật hành chính
- Luật quốc tế
- Pháp luật về quyền con người
- Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng
- Luật dân sự và tố tụng dân sự
- Luật hình sự và tố tụng hình sự
- Luật kinh tế
1.2. Xét tuyển (xét hồ sơ và phỏng vấn):
a) Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đáp ứng yêu cầu theo mục 1.4
b) Thời gian xét tuyển và thông báo kết quả xét tuyển:
Công việc
Thời gian
Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (hướng dẫn chi tiết hồ sơ cần nộp tại Phụ lục 11 và các điểm mới trong tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 tại Phụ lục 12)
Đợt 1: từ 8h00 ngày 22/02/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022.
Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.
Thời gian xét tuyển
Đợt 1: từ ngày 28/02/2022 đến ngày 14/04/2022
Đợt 2: từ ngày 12/08/2022 đến ngày 06/09/2022
Thời gian thông báo kết quả xét tuyển
Đợt 1: dự kiến từ ngày 09/04/2022 đến ngày 16/04/2022
Đợt 2: dự kiến từ ngày 30/08/2022 đến ngày 10/09/2022
c) Các chuyên ngành thạc sĩ Luật học áp dụng hình thức xét tuyển:
- Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
- Luật hiến pháp và luật hành chính
- Luật quốc tế
- Pháp luật về quyền con người
- Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng
1.3. Thi tuyển (theo lịch thi tuyển của Đại học Quốc gia Hà Nội)
a) Điều kiện thi tuyển: Thí sinh đáp ứng yêu cầu theo mục 1.4
b) Thời gian thi tuyển và thông báo kết quả thi tuyển:
Công việc
Thời gian
Thời gian nộp hồ sơ thi tuyển (chi tiết các ĐIỂM MỚI cần lưu ý trong tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 tại Phụ lục 12)
Đợt 1: từ 8h00 ngày 22/02/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022.
Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.
Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực
Đợt 1: Sáng thứ Bảy, 16/04/2022
Đợt 2: Sáng thứ Bảy, 17/09/2022
Thi môn Cơ sở
Đợt 1: Chiều thứ Bảy, 16/04/2022
Đợt 2: Chiều thứ Bảy, 17/09/2022
Thời gian thông báo kết quả thi tuyển
Đợt 1: Dự kiến trước ngày 06/05/2022
Đợt 2: Dự kiến trước ngày 04/10/2022
c) Các chuyên ngành thạc sĩ Luật học áp dụng hình thức thi tuyển:
- Luật dân sự và tố tụng dân sự
- Luật hình sự và tố tụng hình sự
- Luật kinh tế
2. Chuyên ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các môn thi tuyển:
2.1. Chuyên ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh:
Stt
Chuyên ngành
Chỉ tiêu
(Đợt 1 và đợt 2)
Chỉ tiêu xét tuyển thẳng
Xét tuyển/thi tuyển
    1. 
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (định hướng nghiên cứu). Mã số: 838 0101.01.
28
6
22
    2. 
Luật hiến pháp và luật hành chính (định hướng nghiên cứu). Mã số: 838 0101.02.
32
6
26
   3. 
Luật dân sự và tố tụng dân sự (định hướng nghiên cứu). Mã số: 838 0101.04.
45
9
36
    4. 
Luật hình sự và tố tụng hình sự (định hướng nghiên cứu). Mã số: 838 0101.03.
45
9
36
  5. 
Luật kinh tế (định hướng nghiên cứu).
Mã số: 838 0101.05.
45
9
36
   6. 
Luật quốc tế (định hướng nghiên cứu).
Mã số: 838 0101.06.
15
3
12
  7. 
Pháp luật về quyền con người (định hướng nghiên cứu). Mã số: 838 0101.08.
20
4
16
  8. 
Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng (định hướng nghiên cứu). Mã số: 838 0101.09.
20
4
16
 
Cộng:
250
50
200
Lưu ý: Chỉ tiêu có thể được thay đổi dựa trên số thí sinh đăng ký dự thi vào từng chuyên ngành.
2.2. Môn thi tuyển sinh (áp dụng cho tất cả các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ):
1) Môn cơ bản: Đánh giá năng lực
2) Môn cơ sở: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
3. Thời gian đào tạo:
- Thời gian đào tạo đối với bậc đào tạo thạc sĩ: 1,5 năm đến 2 năm.
- Thời gian được phép kéo dài tối đa là 2 năm.
4. Điều kiện dự tuyển đào tạo bậc thạc sĩ:
Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật; hoặc ngành phù hợp với ngành Luật (chi tiết về ngành phù hợp tại Phụ lục 3); Riêng chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng có tuyển sinh một số ngành gần (chi tiết tại Phụ lục 6, mục 6.2). Đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu;
Thí sinh có văn bằng cử nhân hạng tốt nghiệp dưới KHÁ nhưng CHƯA có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu, vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ theo địa chỉ:
Bộ phận Sau đại học, Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên
Khoa Luật, ĐHQGHN
Phòng 307B, nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 7546674
Email: tuyensinhsdhkl@gmail.com
b) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ của CTĐT (lưu ý các khóa đào tạo thạc sĩ tuyển sinh từ năm 2022 có chuẩn đầu ra đối với trình độ ngoại ngữ đạt từ Bậc 4 trở lên hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);
Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN ban hành à theo quy định của chương trình đào tạo.
c) Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;
 - Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 1  và Phụ lục 2), còn hiệu lực (trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi chứng chỉ đến đến ngày đăng ký dự tuyển).
d) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.
e) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
f) Có lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;
g) Có đủ sức khỏe để học tập;
h) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Khoa Luật.
5. Đối tượng ưu tiên và mức ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo thạc sĩ:
a) Đối tượng ưu tiên
- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác, quyết định tuyển dụng hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1;
- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
b) Mức ưu tiên
- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho bài thi ĐGNL.
- Không áp dụng chính sách ưu tiên đối với các chuyên ngành tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.
6. Hồ sơ đăng kí dự thi:
Năm 2022, việc đăng kí dự tuyển tiếp tục được thực hiện trên phần mềm tuyển sinh sau đại học.
Thí sinh cần:
1) Truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ:
 http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn (chi tiết tại Phụ lục 4). Thời gian đăng ký:
- Đợt 1: từ 8h00 ngày 22/02/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022.
- Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.
2) Chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của đơn vị hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Khoa Luật.
a) Mức thu lệ phí dự thi (gồm cả lệ phí xét duyệt hồ sơ):
Bậc thạc sĩ: 370.000đ
b) Thông tin chuyển khoản 
- Đơn vị hưởng: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Số tài khoản: 26010000787760, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Tây Hà Nội.
c) Thông tin nộp tiền mặt
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Khoa Luật, ĐHQGHN.
- Địa chỉ: P302, nhà E1, số 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- ĐT: 024. 37547085.
Lưu ý: Trường hợp chuyển khoản lệ phí tuyển sinh từ ngân hàng hoặc qua hệ thống Internet Banking vào tài khoản của Khoa Luật thí sinh cần ghi đầy đủ các nội dung chuyển khoản như sau:
- Cấu trúc nộp lệ phí tuyển sinh: CK LPTSSDH2022
- Họ và tên thí sinh.
- Mã đăng ký dự thi của thí sinh (được cấp trong phiếu ĐKDT của thí sinh)
- Bậc đào tạo đăng ký dự thi (thạc sĩ)
Ví dụ: CK LPTSSDH2022, Nguyễn Văn A, 060123, thạc sĩ.
3) Cung cấp thông tin đánh giá, góp ý về công tác tuyển sinh và đào tạo sau đại học tại ĐHQGHN trong quá trình đăng ký dự tuyển (khuyến khích).
Lệ phí tuyển sinh sau đại học năm 2022 tạm thu theo mức quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí dự thi, dự tuyển và sẽ được điều chỉnh khi có văn bản quy định mới.
7. Thời gian hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ
- Đợt 1: Dự kiến trong thời gian từ ngày 01/03/2022 đến ngày 25/03/2022.
- Đợt 2: Dự kiến trong thời gian từ ngày 01/08/2022 đến ngày 25/08/2022.
Lịch tổ chức hướng dẫn ôn tập cụ thể cho từng đợt thi sẽ được thông báo trên website của Khoa Luật tại địa chỉ: law.vnu.edu.vn.
8. Thời gian nhập học dự kiến
- Đợt 1: Dự kiến trong thời gian từ ngày 16/05/2022 đến ngày 30/05/2022.
- Đợt 2: Dự kiến trong thời gian từ ngày 17/10/2022 đến ngày 31/10/2022.
9. Học phí dự kiến cho toàn khóa học thạc sĩ (2 năm theo NĐ 81/2021-NĐ-CP)
 Đơn vị tính: Đồng
TT
NỘI DUNG
Học phí 01 tháng
Học phí 01 năm (10 tháng)
1
Năm học 2022-2023
1.875.000
18.750.000
2
Năm học 2023-2024
2.115.000
21.150.000
 
Cộng
 
39.900.000
10. Học bổng: Khoa có nhiều học bổng dành cho học viên
Áp dụng cho các thí sinh trúng tuyển và nhập học đợt 1 năm 2022 cho một số chuyên ngành thạc sĩ, cụ thể như sau:
1. Học bổng 1500 đô la Úc/1 học viên/khóa cho 15 học viên chuyên ngành Thạc sĩ Pháp luật về quyền con người;
2. Học bổng 1000 đô la Úc/1 học viên/khóa cho 10 học viên chuyên ngành Thạc sĩ Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng thực hiện luận văn có nội dung về mối liên hệ giữa phòng, chống tham nhũng với các quyền con người;
3. Học bổng 1000 đô la Úc/1 học viên/khóa cho 15 học viên các chuyên ngành Thạc sĩ Luật Quốc tế và chuyên ngành Thạc sĩ Luật Hành chính và Luật Hiến pháp thực hiện luận văn có nội dung về quyền con người trong pháp luật quốc tế, luật hiến pháp và luật hành chính.
MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Thí sinh dự tuyển đào tạo sau đại học sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ trong các kì thi tuyển sinh sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ không được tham gia dự thi trong năm đó và 2 năm tiếp theo.
2. Thí sinh nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo qui định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Luật.
3. Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì văn bằng phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Khoa Luật, ĐHQGHN.
Địa chỉ: Phòng 307 nhà E1, ĐHQGHN - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Website: law.vnu.edu.vn.
Hotline tuyển sinh sau đại học
- Điện thoại: 024.3.754.6674.
- Email: tuyensinhsdhkl@gmail.com. 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]