Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp :

+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được qui trình kỹ thuật sơn mài.

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật khảm trai.

+ Trình bày được qui trình kỹ thuật gia công sản phẩm sơn mài và khảm trai cao cấp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ gia công sơn mài và khảm trai.

+ Sử dụng hợp lý các loại nguyên, vật liệu vào từng loại sản phẩm.

+ Sửa chữa được các dụng cụ sơn mài và khảm trai khi bị hư hỏng.

+ Khảm được các loại sản phẩm: Hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống, kiến trúc và người đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Gia công được một số sản phẩm sơn mài đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm sơn mài, khảm trai khi gia công.

+ Tự vẽ mẫu và gia công được hoàn chỉnh một số sản phẩm sơn mài, khảm trai cao cấp.

+ Tiếp thị và tính toán được giá thành của một sản phẩm sơn mài và khảm trai.

+ Tự tổ chức, quản lý được một tổ sản xuất, một ca sản xuất.

3- Các môn học chính

- Vẽ mỹ thuật

- Vật liệu gỗ

- An toàn lao động

- Quản lý sản xuất

- Chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu sơn mài

- Pha chế sơn

- Làm vóc

- Vẽ sơn mài truyền thống

- Vẽ sơn mài khác

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu khảm trai

- Khảm hoa văn trang trí

- Khảm hoa lá, cây cảnh

- Khảm con giống

- Khảm kiến trúc

- Khảm ngư­ời

- Trang sức sản phẩm khảm trai

- Khảm hoa văn trang trí - Nâng cao

- Khảm hoa lá, cây cảnh - Nâng cao

- Khảm con giống - Nâng cao

- Khảm kiến trúc – Nâng cao

- Khảm ng­ười - Nâng cao

 

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp.

+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được qui trình kỹ thuật sơn mài.

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật khảm trai.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ gia công nền sơn mài và khảm trai.

+ Sử dụng hợp lý các loại nguyên, vật liệu vào từng loại sản phẩm.

+ Sửa chữa được các dụng cụ sơn mài và khảm trai khi bị hư hỏng.

+ Gia công được một số sản phẩm sơn mài đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

+ Khảm được các loại sản phẩm: Hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống và người đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm khảm trai, sơn mài khi gia công.

+ Vẽ được theo mẫu và gia công hoàn chỉnh được sản phẩm khảm trai và sơn mài.

+ Tính toán được giá thành sản phẩm sơn mài và khảm trai.

3- Các môn học chính

- Vẽ mỹ thuật

- Vật liệu gỗ

- An toàn lao động

- Quản lý sản xuất

- Chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu sơn mài

- Pha chế sơn

- Làm vóc

- Vẽ sơn mài truyền thống

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu khảm trai

- Khảm hoa văn trang trí

- Khảm hoa lá, cây cảnh

- Khảm con giống

- Khảm kiến trúc

- Khảm ngư­ời

- Trang sức sản phẩm khảm trai

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]