Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

HV Ngân hàng tuyển sinh đào tạo sau ĐH đợt 1 năm 2022

-

 

Căn cứ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Học viện Ngân hàng về đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, Học viện Ngân hàng thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2022 như sau:
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:
1.1. Ngành Tài chính - Ngân hàng (Mã số: 8340201) – Chỉ tiêu: 250.
1.2. Ngành Kế toán (Mã số: 8340301) – Chỉ tiêu: 50.
1.3. Ngành Quản trị kinh doanh (Mã số: 8340101) – Chỉ tiêu: 50.
Trong đó, chỉ tiêu dành cho xét tuyển chiếm tối đa 50%, chỉ tiêu dành cho thi tuyển chiếm tối thiểu 50%.
2. Phương thức và thời gian tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển và xét tuyển;
- Thời gian tuyển sinh: Ngày 22, 23, 24 tháng 04 năm 2022 tại Học viện Ngân hàng – Số 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.
Lưu ý: Căn cứ Điều 23 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngân hàng, sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học tại Học viện Ngân hàng có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy hết học kỳ thứ 6 xếp loại khá trở lên, điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại Học viện. Số tín chỉ được công nhận không vượt quá 15 tín chỉ. Những học phần được xét công nhận khi đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Đáp ứng chuẩn đầu ra, yêu cầu về giảng viên, khối lượng học tập và các yêu cầu khác của học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ;
b) Điểm đánh giá đạt từ điểm C (hoặc quy đổi tương đương trở lên;
c) Thời điểm hoàn thành không quá 05 năm tính tới thời điểm xét công nhận, chuyển đổi. 
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:
- Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng (Mã số: 9340201);
- Chỉ tiêu: 20.
2. Phương thức, thời gian tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
- Thời gian tuyển sinh: Ngày 22, 23, 24 tháng 04 năm 2022 tại Học viện Ngân hàng – Số 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.
THÔNG TIN CẦN CHÚ Ý
Học viện Ngân hàng tổ chức xét tuyển và thi tuyển đối với thí sinh đăng ký dự thi (Điều kiện cụ thể thí sinh xem trong thông báo tuyển sinh ở cuối bài)
Hồ sơ dự thi:
1.1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ:
Trong giờ hành chính, từ ngày 01/03/2022 đến ngày 01/04/2022 tại khoa Sau đại học - Phòng 306 - Nhà A1 - Trụ sở Học viện Ngân hàng, Số 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.
1.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
Trong giờ hành chính từ 04/04/2022 đến 15/04/2022. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng 306 - Nhà A1 - Trụ sở Học viện Ngân hàng, Số 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội. Không trả lại hồ sơ khi đã nộp.
1.3. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Người dự tuyển trình độ thạc sĩ nộp 01 bộ hồ sơ;
- Người dự tuyển trình độ tiến sĩ nộp 02 bộ hồ sơ.
1.4. Danh mục giấy tờ cần nộp trong hồ sơ ghi trên bìa túi hồ sơ.
Tổ chức ôn thi:
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng - Học viện Ngân hàng;
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 101 - Nhà B1 - Học viện Ngân hàng; Điện thoại: (024) 35726385 hoặc (024) 35725645.
Lệ phí đăng ký dự thi:
Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi, lệ phí ôn tập và kinh phí đào tạo theo qui định của Học viện Ngân hàng.
Thí sinh cần hỏi thêm thông tin xin liên hệ:
Khoa Sau đại học - Phòng 307 - Nhà A1 - Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3852 9698 – Email: khoasdh@hvnh.edu.vn.

 

 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]