Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

HV Ngân hàng tuyển sinh đào tạo sau ĐH đợt 1 năm 2020

-

Học viện Ngân hàng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Sau đại học đợt 1 năm 2020 như sau:

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

  Ngành Tài chính - Ngân hàng (Mã số: 8340201) – Chỉ tiêu: 190;

  Ngành Kế toán (Mã số: 8340301) – Chỉ tiêu: 40.

- Hình thức đào tạo: Giáo dục chính quy;

- Thời gian đào tạo: 2 năm; tổ chức lớp học vào thứ 7, chủ nhật và lớp học trong giờ hành chính (nếu đủ số lượng từ 30 học viên trở lên).

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển;

- Thời gian tuyển sinh: Ngày 17, 18, 19 tháng 4 năm 2020 tại Học viện Ngân hàng - 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.

- Nội dung thi tuyển: 3 môn

- Các môn thi tuyển cho mỗi chuyên ngành như sau:

Môn thi/Ngành

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tài chính - Ngân hàng

Kinh tế học

Môn kiến thức chung về Tài chính - Ngân hàng

Anh văn

Kế toán

Kinh tế học

Môn kiến thức chung về Kế toán

Anh văn

- Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến trước ngày 15/05/2020;

- Thời gian nhập học: Dự kiến trước ngày 31/5/2020

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

- Ngành Đào tạo: Tài chính - Ngân hàng (Mã số: 9340201);

- Chỉ tiêu: 20

- Hình thức đào tạo: Giáo dục chính quy;

- Thời gian đào tạo: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm; đối với người có bằng đại học là 4 năm. Trong đó, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại Học viện Ngân hàng trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dự kiến ngày 17, 18, 19 tháng 9 năm 2020 tại Học viện Ngân hàng - 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.

- Hồ sơ dự tuyển:

  + Đơn xin dự tuyển;

  + Lý lịch khoa học (theo Mẫu tại Phụ lục số 07);

  + Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

  + Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác (nếu có);

  + Đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; đề xuất người hướng dẫn (yêu cầu đối với đề cương nghiên cứu tại Phụ lục số 04);

  + Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển (ít nhất 06 tháng) và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

  a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

  b. Năng lực hoạt động chuyên môn;

  c. Phương pháp làm việc;

  d. Khả năng nghiên cứu;

  đ. Khả năng làm việc theo nhóm;

  e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

  g. Triển vọng phát triển về chuyên môn;

  h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu.

  + Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành, hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật;

  + Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính (theo mẫu tại Phụ lục số 09).

- Cách thức xét tuyển

  + Đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo thang điểm 100, bao gồm đánh giá hồ sơ dự tuyển (60 điểm) và phỏng vấn (40 điểm).

  + Danh mục lĩnh vực nghiên cứu, danh sách ngƣời hướng dẫn khoa học và ngành, chuyên ngành đƣợc dự tuyển theo Phụ lục số 05 và Phụ lục số 06. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng như tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

III. HỒ SƠ DỰ THI, TỔ CHỨC ÔN THI

- Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ: Trong giờ hành chính từ 25/11/2020 đến 14/02/2020 tại khoa Sau đại học - Phòng 306 - Nhà A1 - Trụ sở Học viện Ngân hàng. Điện thoại: (024)3852 9698

- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ 17/02/2020 đến 28/02/2020. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng 308 - Nhà A1 - Học viện Ngân hàng. Điện thoại: (024)3852 9698. Không trả lại hồ sơ khi đã nộp.

- Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  + Người dự tuyển trình độ thạc sĩ nộp 01 bộ hồ sơ;

  + Người dự tuyển trình độ tiến sĩ nộp 02 bộ hồ sơ.

  + Danh mục giấy tờ cần nộp trong hồ sơ ghi trên bìa túi hồ sơ.

- Tổ chức ôn thi:

  + Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/12/2019;

  + Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng - Học viện Ngân hàng;

  + Địa chỉ liên hệ: Phòng 102, 103 - Nhà B2 - Học viện Ngân hàng; Điện thoại: (024)3 572 6385; hoặc (024)3 572 5645.

- Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi, lệ phí ôn tập và kinh phí đào tạo theo qui định của Học viện Ngân hàng.

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Sau đại học - Phòng 307- Nhà A1 - Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại:(024)3852 9698.

Close [X]