Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Gợi ý đáp án đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019

06/12/2018

Giáo viên Hocmai.vn gợi ý giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 các môn thi trắc nghiệm:

1. Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Toán:

1. D

2. D

3.A

4. D

5. B

6. C

7. A

8.B

9. C

10. B

11. C

12. A

13. B

14. D

15. B

16. D

17. A

18. D

19. B

20. B

21. A

22. B

23. C

24. D

25. A

26. C

27. A

28. D

29. A

30. D

31. A

32. C

33. D

34. A

35. C

36. C

37. D

38. B

39. B

40. A

41. A

42. B

43. D

44. A

45. C

46. A

47. D

48. C

49. C

50. B

2. Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Vật lý:

1. C

2. A

3. D

4. A

5. B

6. D

7. A

8. C

9. C

10. C

11. C

12. D

13. A

14. C

15. A

16. C

17. B

18. A

19. B

20. B

21. A

22. A

23. A

24. B

25. B

26. D

27. A

28. B

29. A

30. D

31. C

32. D

33. A

34. A

35. C

36. C

37. B

38. C

39. B

40. C

3. Gợi ý đáp án. Đề thi tham khảo môn Hóa học:

41. B

42. A

43. C

44. B

45. A

46. A

47. B

48. B

49. A

50. D

51. D

52. C

53. B

54. C

55. A

56. A

57. A

58. C

59. B

60. A

61. D

62. C

63. B

64. D

65. C

66. A

67. B

68. B

69. C

70. C

71. C

72. A

73. D

74. D

75. A

76. B

77. D

78. C

79. D

80. B

4. Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Sinh học:

81. B

82. A

83. D

84. B

85. D

86. D

87. A

88. B

89. B

90. A

91. A

92. B

93. A

94. C

95. B

96. C

97. A

98. B

99. B

100. D

101. C

102. A

103. C

104. A

105. B

106. A

107. D

108. D

109. C

110. B

111. A

112. A

113. D

114. D

115. B

116. D

117. A

118. D

119. B

120. C

5. Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Lịch sử:

1. D

2. B

3. B

4. C

5. D

6. A

7. A

8. C

9. A

10. C

11. B

12. A

13. D

14. C

15. C

16. B

17. A

18. A

19. C

20. D

21. A

22. C

23. C

24. B

25. B

26. A

27. D

28. C

29. D

30. B

31. A

32. C

33. D

34. B

35. C

36. A

37. D

38. A

39. B

40. A

6. Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Địa lý:

41. A

42. B

43. D

44. A

45. A

46. B

47. D

48. D

49. C

50. A

51. A

52. B

53. D

54. A

55. C

56. A

57. C

58. C

59. C

60. A

61. B

62. B

63. D

64. A

65. A

66. A

67. A

68. D

69. B

70. C

71. B

72. D

73. C

74. C

75. B

76. A

77. A

78. C

79. C

80. A

7. Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn GDCD:

81. A

82. D

83. C

84. B

85. B

86. C

87. D

88. A

89. D

90. D

91. D

92. A

93. C

94. C

95. D

96. B

97. D

98. D

99. A

100. B

101. C

102. A

103. B

104. B

105. C

106. A

107. B

108. A

109. B

110. B

111. D

112. C

113. A

114. C

115. B

116. B

117. D

118. B

119. D

120. C

8. Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh:

1. A

2. C

3. D

4. C

5. C

6. C

7. A

8. B

9. A

10. A

11. C

12. B

13. A

14. D

15. B

16. B

17. D

18. D

19. C

20. B

21. C

22. A

23. A

24. A

25. D

26. B

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. C

33. C

34. C

35. B

36. B

37. B

38. D

39. A

40. B

41. A

42. C

43. B

44. B

45. B

46. A

47. B

48. A

49. C

50. B

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]