Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm sàn nhận hồ sơ ĐKXT năm 2022 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

-
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển) đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
TT
Tên ngành/CTĐT
Mã trường
Mã ngành xét tuyển
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào
A01
C00
D01
D04
D06
DD2
D78
D83
 1
Báo chí
QHX
QHX01
20.0
20.0
20.0
20.0
-
 -
20.0
20.0
 2
Báo chí * (CTĐT CLC)
QHX
QHX40
20.0
20.0
20.0
 -
 -
 -
20.0
-
 3
Chính trị học
QHX
QHX02
20.0
20.0
20.0
20.0
 -
 -
20.0
20.0
 4
Công tác xã hội
QHX
QHX03
20.0
20.0
20.0
20.0
 -
 -
20.0
20.0
 5
Đông Nam Á học
QHX
QHX04
20.0
 -
20.0
 -
 -
 -
20.0
-
 6
Đông phương học
QHX
QHX05
 -
20.0
20.0
20.0
 -
-
20.0
20.0
 7
Hàn Quốc học
QHX
QHX26
20.0
20.0
20.0
 -
 -
20.0
20.0
-
 8
Hán Nôm
QHX
QHX06
 -
20.0
20.0
20.0
 -
 -
20.0
20.0
 9
Khoa học quản lý
QHX
QHX07
20.0
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
 10
Khoa học quản lý *
(CTĐT CLC)
QHX
QHX41
20.0
20.0
20.0
 -
 -
-
20.0
-
 11
Lịch sử
QHX
QHX08
 -
20.0
20.0
20.0
 -
-
20.0
20.0
 12
Lưu trữ học
QHX
QHX09
20.0
20.0
20.0
20.0
 -
 -
20.0
20.0
 13
Ngôn ngữ học
QHX
QHX10
-
20.0
20.0
20.0
 -
 -
20.0
20.0
 14
Nhân học
QHX
QHX11
20.0
20.0
20.0
20.0
 -
 -
20.0
20.0
 15
Nhật Bản học
QHX
QHX12
 -
 -
20.0
 
20.0
 -
20.0
-
 16
Quan hệ công chúng
QHX
QHX13
-
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
 17
Quản lý thông tin
QHX
QHX14
20.0
20.0
20.0
-
 -
 -
20.0
 -
 18
Quản lý thông tin *
(CTĐT CLC)
QHX
QHX42
20.0
20.0
20.0
 -
-
-
20.0
-
 19
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
QHX
QHX15
20.0
-
20.0
-
-
 -
20.0
-
 20
Quản trị khách sạn
QHX
QHX16
20.0
 -
20.0
-
-
 -
20.0
-
 21
Quản trị văn phòng
QHX
QHX17
20.0
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
 22
Quốc tế học
QHX
QHX18
20.0
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
 23
Quốc tế học* (CTĐT CLC)
QHX
QHX43
20.0
20.0
20.0
-
-
-
20.0
-
 24
Tâm lý học
QHX
QHX19
20.0
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
 25
Thông tin – thư viện
QHX
QHX20
20.0
20.0
20.0
-
-
-
20.0
-
 26
Tôn giáo học
QHX
QHX21
20.0
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
 27
Triết học
QHX
QHX22
20.0
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
 28
Văn hóa học
QHX
QHX27
-
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
 29
Văn học
QHX
QHX23
-
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
 30
Việt Nam học
QHX
QHX24
-
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
 31
Xã hội học
QHX
QHX25
20.0
20.0
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
- Mức điểm trên tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số và đã gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điều kiện ngoại ngữ với các chương trình đào tạo chất lượng cao (Báo chí - QHX40, Khoa học quản lý - QHX41, Quản lý thông tin - QHX42, Quốc tế học - QHX43): Kết quả môn Ngoại ngữ của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 6.0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]