Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm sàn ĐKXT năm 2018 của ĐH Tài chính - Marketing

-


Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 như sau:

1. Đối tượng và phương thức tuyển sinh:

a. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào đại học chính quy theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

b. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

c. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

a. Tổ hợp A00: Toán – Vật lí – Hóa học.

b. Tổ hợp A01: Toán – Vật lí – Tiếng Anh.

c. Tổ hợp D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh.

d. Tổ hợp D96: Toán – Tiếng Anh – Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

3. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: 15,5 điểm.

a. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy thuộc các chương trình đào tạo (chương trình đại trà, chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế), không phân biệt tổ hợp xét tuyển.

b. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nói trên là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân và là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3. Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

Close [X]