Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2021 của Trường Đại học Luật TPHCM

-
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 để tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy như sau:
1. Về đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh
a) Đối tượng tuyển sinh: chỉ dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.
b) Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
2. Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp xét tuyển như sau:
Ngành
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)
A00
A01
C00
D01,03,06
D14
D66,69,70
D84,87,88
Luật
21,5
19,5
24,0
19,5
-
-
-
Luật Thương mại quốc tế
-
23,0
-
23,0
-
23,0
23,0
Quản trị - Luật
22,0
20,0
-
20,0
-
-
20,0
Quản trị kinh doanh
21,0
19,0
-
19,0
-
-
19,0
Ngôn ngữ Anh
-
-
-
D01: 19,0
19,0
D66: 19,0
D84: 19,0
3. Về cách thức đăng ký xét tuyển; thời hạn và cách thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
a) Cách thức đăng ký xét tuyển:
- Thí sinh được dùng nhiều tổ hợp để đăng ký xét tuyển vào cùng một ngành hoặc dùng một tổ hợp để đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành khác nhau trong một trường;
- Thí sinh chọn ngành và trường mình mong muốn trúng tuyển nhất để đặt ở thứ tự ưu tiên xét tuyển cao nhất.
b) Thời hạn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển: từ ngày 29/8/2021 đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2021;
c) Cách thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển:
- Mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa 3 (ba) lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một phương thức điều chỉnh nguyện vọng duy nhất là bằng phương thức trực tuyến;
- Đối với thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển ban đầu: sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh;
- Đối với thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc có điều chỉnh sai sót về đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên: thí sinh liên hệ lại nơi đã nộp hồ sơ để kê khai thông tin và nộp bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng thêm; sau đó sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh, sau khi cán bộ tại điểm thu nhận hồ sơ cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]