Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm nhận hổ sơ ĐKXT năm 2021 của Khoa Luật, ĐHQGHN

-

Ngày 29/07/2021, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2021 là 19.50 điểm. Mức điểm này là tổng điểm của tổ hợp đăng ký xét tuyển vào Khoa Luật đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên xét tuyển.

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]