Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2021 của Học viện Tài chính

-
Căn cứ Quyết định số 729/HVTC-QLĐT ngày 06/8/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án tuyển sinh năm 2021, Học viện Tài chính thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào diện xét tuyển dựa vào kết quả thi TNTHPT năm 2021 như sau:
TT
Mã ngành/
Chuyên ngành
Tên ngành/
Chuyên ngành
Tổ hợp xét tuyển
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Chương trình chất lượng cao (môn tiếng Anh chưa nhân hệ số 2)
1
7340201C06
Tài chính – Ngân hàng
Hải quan & Logistics
A01, D01, D07
24
2
7340201C09
Phân tích tài chính
A01, D01, D07
24
3
7340201C11
Tài chính doanh nghiệp
A01, D01, D07
24
4
7340301C21
Kế toán
Kế toán doanh nghiệp
A01, D01, D07
24
5
7340301C22
Kiểm toán
A01, D01, D07
24
Chương trình chuẩn
6
7220201
Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh chưa nhân hệ số 2)
A01, D01, D07
20
7
7310101
Kinh tế
A01, D01, D07
20
8
7340101
Quản trị kinh doanh
A00, A01, D01, D07
20
9
7340201
Tài chính – Ngân hàng
A00, A01, D07
20
10
7340201D
Tài chính – Ngân hàng
D01
20
11
7340301
Kế toán
A00, A01,D07
20
12
7340301D
Kế toán
D01
20
13
7340405
Hệ thống thông tin quản lý
A00, A01, D01, D07
20
Chương trình DDP (mỗi bên cấp một bằng cử nhân)
14
7340201DDP1
Tài chính – Ngân hàng
A00
20
15
7340201DDP2
Tài chính – Ngân hàng
A01, D01, D07
20
Ghi chú: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]