Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2019 của Trường Đại học Đà Lạt

21/07/2019

 

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Cụ thể điểm sàn xét tuyển các ngành như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm sàn

xét tuyển

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1.

Toán học

7460101

A00, A01, D07, D90.

15

2.

  Sư phạm Toán học

7140209

18

3.

  Công nghệ thông tin

7480201

15

4.

  Sư phạm Tin học

7140210

18

5.

Vật lý học

7440102

A00, A01, A12, D90.

15

6.

 Sư phạm Vật lý

7140211

18

7.

 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

7510302

15

8.

Kỹ thuật hạt nhân

7520402

A00, A01, D90.

15

9.

Hóa học

7440112

A00, B00, D07, D90.

15

10.

  Sư phạm Hóa học

7140212

18

11.

Sinh học (Sinh học ứng dụng)

7420101

A00, B00, D08, D90.

15

12.

  Sư phạm Sinh học

7140213

18

13.

  Công nghệ sinh học

7420201

15

14.

Khoa học môi trường

7440301

A00, B00, D08, D90.

15

15.

  Công nghệ sau thu hoạch

7540104

15

16.

Nông học

7620109

B00, D07, D08, D90.

15

17.

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01, D96.

16

18.

  Kế toán

7340301

15

19.

Luật

7380101

A00, C00, C20, D01.

16

20.

Văn hóa học

7229040

C00, D14, D15, D78.

14

21.

  Văn học

7229030

14

22.

  Sư phạm Ngữ văn

7140217

18

23.

  Việt Nam học

7310630

14

24.

Lịch sử

7229010

C00, C19, D14, D78.

14

25.

  Sư phạm Lịch sử

7140218

18

26.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

C00, D01, D78.

17

27.

Công tác xã hội

7760101

C00, C14, D01, D78.

14

28.

  Xã hội học

7310301

14

29.

Đông phương học

7310608

C00, D01, D78, D96.

16

30.

  Quốc tế học

7310601

14

31.

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D72, D96.

15

32.

  Sư phạm Tiếng Anh

7140231

18

33.

Giáo dục Tiểu học

7140202

A16, C14, C15, D01

18

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]