Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2019 của Học viện Phụ nữ Việt Nam

20/07/2019

 

Đây là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thuộc khu vực 3, không có điểm ưu tiên. Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1, giữa các khu vực kế tiếp là 0,25.

Close [X]