Điểm chuẩn 2013: Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

 

ĐIỂM CHUẨN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Cơ Điện Lạnh)
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Công nghệ KT Điều khiển và Tự động Hóa
Công nghệ Thông tin
Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông
Kế toán

17,5
14
16,5
15
16,5
14,5
15,5
14
13,5

NGÀY LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC:

1.    Ngày 20/08/2013:       CNKT Điện, Điện tử - CNKT Nhiệt (Cơ Điện Lạnh)

2.    Ngày 21/08/2013:       CNKT Ô tô  - CN Thông tin

3.    Ngày 22/08/2013:       CNKTĐiện tử, Truyền Thông -CNKTCơ khí

4.    Ngày 23/08/2013:       Kế toán - CNKTCơ điện tử -CNKTĐiều khiển & Tự động Hóa


Buổi sáng:    từ 8h00 đến 11h00 - Thí sinh có hộ khẩu các tỉnh làm thủ tục nhập học.
Buổi chiều:   từ 13h00 đến 16h00 -Thí sinh ở tại Tp HCM làm thủ tục nhập học.

 

Close [X]