Điểm chuẩn 2013: HV Báo chí và Tuyên truyền

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:

STT

Ngành / Chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn

Khối C

Khối D1

1

Triết Mác Lênin

524

D220301

16,5

17

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

16,5

16,5

3

Kinh tế Chính trị Mác Lênin

526

D310101

16,5

16,5

4

Quản lý kinh tế

527

18

19

5

Lịch sử Đảng

 

D220310

17

 

6

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

 

D310202

21

18,5

7

Quản lý văn hóa tư tưởng

530

D310201

18

17

8

Chính trị phát triển

531

17

17

9

Quản lý xã hội

532

20,5

17

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

16,5

17

11

Giáo dục lý luận chính trị

534

17,5

17

12

Văn hóa và phát triển

535

20

18,5

13

Chính sách công

536

17

17

14

Khoa học Quản lý Nhà nước

537

20,5

18

15

Báo In

602

D320101

21,5

21

16

Báo Ảnh

603

20,5

19

17

Báo Phát thanh

604

21

17

18

Báo Truyền hình

605

23

21,5

19

Quay phim truyền hình

606

19

17,5

20

Báo mạng điện tử

607

21.5

22

21

Báo chí đa phương tiện

608

20

19,5

22

Xuất bản

 

D320401

20,5

19,5

23

Xã hội học

 

D310301

17

17,5

24

Thông tin đối ngoại

610

D310206

22

21

25

Quan hệ chính trị và Truyền thông Quốc tế

611

20

20

26

Công tác xã hội

 

D760101

22

20,5

27

Quan hệ công chúng

 

D360708

22

22

28

Quảng cáo

 

D320110

17,5

17,5

29

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

 

18

 

Chỉ tiêu, điều kiện  xét tuyển nguyện vọng 2:

TT

 

Ngành / Chuyên ngành

ngành

Mã chuyên ngành

Khối C

Khối D

Chỉ

tiêu

Mức

Điểm

Chỉ

tiêu

Mức

Điểm

1

Triết học Mác Lê Nin

D220301

524

 

 

12

18,0

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

11

17,5

16

17,5

3

Kinh tế chính trị Mac Lê Nin

D310101

526

12

17,5

15

17,5

4

Lịch sử Đảng Công sản VN

D220310

 

11

18,0

 

 

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

6

17,5

8

18,0

6

Xã hội học

D310301

 

 

 

9

18,5

7

Chính sách công

D310201

536

 

 

5

18,0

Hồ sơ xét tuyển; Phiếu chứng nhận kết quả thi bản gốc (đã điền đủ thông tin xét tuyển)

Hạn nộp hồ sơ: Từ 10/8 đến hết ngày 30/8/2013

Nộp hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp  tại trường:

Ban quan lý đào tạo – HV báo chí tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]