Bản tin » Đào tạo - Dạy nghề

Đào tạo công nghệ thông tin: 30% thời gian tại doanh nghiệp

17/11/2017

Bộ Giáo dục - đào tạo đưa ra cơ chế đặc thù trong đào tạo đại học các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó yêu cầu ít nhất 30% thời gian tại doanh nghiệp.

Trong văn bản gửi đến các trường đại học vừa được công bố ngày 17-11, Bộ Giáo dục - đào tạo lưu ý điều kiện để được thực hiện cơ chế đặc thù là các trường đại học phải có sự phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực trong quá trình đào tạo.

Điểm mới dành cho các trường áp dụng cơ chế đặc thù này là thời gian đào tạo thực tế tại doanh nghiệp của ngành công nghệ thông tin phải đảm bảo ít nhất 30% tổng thời gian đào tạo. 

Theo đó, cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng thực tập, thực hành tại doanh nghiệp đối tác.

Bộ yêu cầu các trường phải gắn kết với các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin để dự báo nhu cầu lao động, xây dựng chuẩn đầu ra và đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngành nghề.

Đặc biệt, cơ chế đặc thù sẽ đẩy mạnh chính sách thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia công nghệ thông tin quốc tế cùng các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.

Các chuyên gia này là người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tốt nghiệp đại học, có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên đúng ngành tham gia đào tạo.

Với cơ chế đặc thù này, trong chương trình đào tạo công nghệ thông tin, các trường cần điều chỉnh theo hướng ứng dụng, mở, liên thông.

Đồng thời các trường cần nghiên cứu công nhận một số học phần mà người học tích lũy được từ các khóa đào tạo cấp chứng chỉ công nghệ thông tin tương đương với một số môn học, tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học thông qua quy trình đánh giá và công nhận tín chỉ của các cơ sở đào tạo.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục - đào tạo cho phép các sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác nếu có nguyện vọng có thể được chuyển sang học các ngành công nghệ thông tin ở cùng trường hoặc thậm chí cả trường khác.

Chỉ tiêu và điều kiện chuyển ngành học do thủ trưởng các cơ sở đào tạo quy định cụ thể theo hướng mở, công khai và đảm bảo các điều kiện đầu vào tối thiểu của chương trình đào tạo.

NGỌC HÀ
Nguồn: tuoitre.vn – 17/11/2017

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]