Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đại học Đà Nẵng có 200 chỉ tiêu tuyển thẳng

18/05/2015

Đại học Đà Nẵng công bố có 200 chỉ tiêu tuyển thẳng vào các ngành ở cả bậc đại học, cao đẳng của các trường thành viên thuộc đại học vùng này năm 2015. Số thí sinh được tuyển thẳng không quá 10% chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.

Đối với thí sinh là học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, các ngành có chỉ tiêu tuyển thẳng theo từng môn thi của học sinh ở bậc Đại học cụ thể như sau:

STT
Môn thi
HS Giỏi
Ngành đào tạo
Trường thành viên
ĐH Đà Nẵng
1
Toán
Sư phạm Toán
ĐH Sư phạm
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
Toán Ứng dụng
ĐH Sư phạm
Thống kê
ĐH Kinh tế
2
Vật lý
Sư phạm Vật lý
ĐH Sư phạm
Vật lý học
3
Hóa học
Sư phạm Hóa học
ĐH Sư phạm
Hóa học
Công nghệ thực phẩm
Kỹ thuật hóa học
ĐH Bách khoa
Khoa học môi trường
ĐH Sư phạm
4
Sinh học
Sư phạm Sinh học
ĐH Sư phạm
ĐH Bách khoa
Khoa học môi trường
ĐH Sư phạm
Y đa khoa
Khoa Y dược
Điều dưỡng
5
Ngữ văn
Sư phạm Ngữ văn
ĐH Sư phạm
Việt Nam học
Văn học
Văn hóa học
Báo chí
6
Lịch sử
Sư phạm Lịch sử
ĐH Sư phạm
Lịch sử
7
Địa lý
Sư phạm Địa lý
ĐH Sư phạm
Địa lý học
Địa lý tự nhiên
Quốc tế học
ĐH Ngoại ngữ
Đông Phương học
8
Tin học
Sư phạm Tin học
ĐH Sư phạm
Công nghệ thông tin
ĐH Bách khoa
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KonTum
9
Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Anh
ĐH Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Anh
Quốc tế học
Đông Phương học
10
Tiếng Nga
Ngôn ngữ Nga
ĐH Ngoại ngữ
Quốc tế học
Đông Phương học
11
Tiếng Trung
Ngôn ngữ Trun
ĐH Ngoại ngữ
Quốc tế học
Đông Phương học
12
Tiếng Pháp
Sư phạm Tiếng Pháp
ĐH Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Pháp
Quốc tế học
Đông Phương học
Ở bậc Cao đẳng:
STT
Môn thi HS Giỏi
Ngành đào tạo
Trường thành viên
ĐH Đà Nẵng
1
Hóa học
Công nghệ Kỹ thuật hóa học
CĐ Công nghệ
Công nghệ thực phẩm
2
Sinh học
Công nghệ Sinh học
CĐ Công nghệ
 
 
 
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
3
Tin học
Khoa học máy tính
CĐ Công nghệ thông tin
Truyền thông và mạng máy tính
Hệ thống thông tin
Công nghệ thông tin
CĐ Công nghệ thông tin
CĐ Công nghệ
Công nghệ Kỹ thuật máy tính
CĐ Công nghệ thông tin

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng về các Sở GD-ĐT địa phương trước ngày 25/5; Các Sở GD-ĐT chuyển về Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng trước ngày 30/5.

Đối tượng thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng trực tiếp tại Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng (số 41, đường Lê Duẩn, Đà Nẵng)

Khánh Hiền(dantri.com.vn)

Close [X]