Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

ĐIỆN TÀU THỦY

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu và phân tích đư­ợc ứng dụng của các loại vật liệu điện;

+ Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc và ứng dụng của các linh kiện điện tử;                                                                    

+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện;

+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các loại máy điện;

+ Mô tả đ­ược trạm phát điện và phân tích được các phương pháp phân chia điện năng trên tàu thuỷ;

+ Trình bày và phân tích đ­ược các nguyên tắc điều khiển, khống chế truyền động điện cho các hệ thống: Hệ thống lái, hệ thống làm hàng, hệ thống tời neo, hệ thống bơm, hệ thống  quạt gió và các hệ thống truyền động điện khác trên tàu thuỷ;

+ Mô tả và phân tích được cách bố trí các hệ thống thông tin tín hiệu trên tàu thuỷ;

+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các hệ thống tự động điều khiển trên tàu thuỷ;

+ Có tư duy tổng hợp tiếp cận được với công nghệ mới.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ kiểm tra, đo lường  và các đồ dùng chuyên dụng trong nghề;

+ Vận hành thành thạo hệ thống trạm phát điện tàu thuỷ;

+ Vận hành thành thạo các hệ thống truyền động điện trên tàu thuỷ;

+ Bảo dưỡng được các hệ thống điều khiển trong hệ thống điện;

+ Bảo dưỡng được các loại khí cụ điện và máy điện trên tàu thuỷ;

+ Sửa chữa đ­ược hư hỏng các loại khí cụ điện và máy điện tàu thuỷ;

+ Sửa đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, các mạch điện động lực trên tàu thuỷ;

+ Sửa chữa đư­ợc các mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, các mạch điện động lực trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt  đư­ợc các mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt  đư­ợc các mạch hệ thống tự động điều khiển trên tàu thuỷ;

+ Kiểm tra và nghiệm thu sau khi lắp đặt và sửa chữa;

+ Ứng dụng các công khoa học kỹ thuật giải quyết được một số tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề Điện tàu thuỷ có thể đảm nhiệm những công việc sau:

- Sỹ quan điện trên các tàu biển;

- Cán bộ kỹ thuật  tại công ty kinh doanh thiết bị điện, tự động;

- Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển;

- Cán bộ kỹ thuật tại công ty điện lực;

- Làm giáo viên các trường dạy nghề kỹ thuật;  

- Làm công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng chuyên môn nghề điện tàu thuỷ.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Cơ ứng dụng

- Dung sai lắp ghép

- Lý thuyết mạch điện

- An toàn điện

- Vật liệu điện

- Khí cụ điện

- Điện tử công nghiệp

- Máy điện

- Cơ sở truyền động điện

- Nguội cơ bản

- Hàn cơ bản

- Sử dụng dụng cụ nghề điện

- Nối dây

- Đo các đại lượng điện và không điện

- Sửa chữa khí cụ điện

- Sửa chữa máy điện tĩnh

- Sửa chữa động cơ ba pha

- Đấu mắc mạch điện chiếu sáng

- Đấu mắc mạch điện động lực

- Lắp ráp mạch điện tử

- Lắp mạch khởi động, đảo chiều quay và hãm động cơ ba pha

- Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách  đổi  nối Y-YY

- Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách đổi nối D-YY

- Đại cương vỏ tàu thuỷ

- Đại cương máy tàu thuỷ

- Tổ chức sản xuất và chức trách thuyền viên

- Anh văn chuyên ngành

- Trạm phát điện tàu thuỷ

- Truyền động điện tàu thuỷ

- Hệ thống thông tin liên lạc tàu thủy

- Khai thác trạm phát điện  tàu thuỷ

- Bảo dưỡng máy điện tàu thuỷ

- Lắp đặt cáp điện tàu thuỷ

- Lắp đặt tủ, bảng điện tàu thuỷ

- Lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải

- Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển tàu thuỷ

- Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống báo động trên tàu thuỷ

- Vận hành, thử tải toàn bộ hệ thống điện tàu thuỷ

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu đư­ợc ứng dụng của các loại vật liệu điện;

+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của một số loại linh kiện điện tử;                                                                    

+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện;

+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của các loại máy điện;

+ Mô tả đ­ược trạm phát điện và phương pháp phân chia điện năng trên tàu thuỷ;

+ Trình bày đ­ược các nguyên tắc điều khiển, khống chế truyền động điện cho các hệ thống: Hệ thống lái, hệ thống làm hàng, hệ thống tời neo, hệ thống bơm, hệ thống  quạt gió và các hệ thống truyền động điện khác trên tàu thuỷ;

+ Mô tả được cách bố trí các hệ thống thông tin tín hiệu trên tàu thuỷ;

+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của một số hệ thống tự động kiểm tra;

+ Có tư duy tổng hợp sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề và các dụng cụ kiểm tra, đo lường dùng trong nghề;

+ Vận hành đ­ược hệ thống trạm phát điện  tàu thuỷ;

+ Vận hành đ­ược một số hệ thống truyền động điện trên tàu thuỷ;

+ Bảo dưỡng được các loại khí cụ điện và máy điện trên tàu thuỷ;

+ Sửa chữa đ­ược hư hỏng đơn giản loại khí cụ điện và máy điện tàu thuỷ;

+ Sửa đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, một số mạch điện động lực trên tàu thuỷ;

+ Sửa chữa đư­ợc một số mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, một số mạch điện động lực trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt  đư­ợc một số mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Ứng dụng các công khoa học kỹ thuật giải quyết được một số tình huống kỹ thuật trong thực tế.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề điện tàu thuỷ học sinh đảm nhiệm những công việc sau:

- Thợ điện trên các tàu biển;

- Nhân viên  tại công ty kinh doanh thiết bị điện, tự động;

- Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển;

- Nhân viên  công ty sản xuất thi công tại các công ty điện lực;

- Làm giáo viên các trường dạy nghề kỹ thuật.  

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Lý thuyết mạch điện

- An toàn điện

- Vật liệu điện

- Khí cụ điện

- Điện tử công nghiệp

- Máy điện

- Nguội cơ bản

- Hàn hồ quang tay

- Sử dụng dụng cụ nghề điện

- Nối dây

- Đo các đại lượng điện

- Sửa chữa khí cụ điện

- Sửa chữa máy điện tĩnh

- Sửa chữa dây quấn động cơ ba pha

- Đấu mắc mạch điện chiếu sáng

- Đấu mắc mạch điện động lực

- Lắp ráp mạch điện tử

- Lắp mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ ba pha

- Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách  đổi  nối Y-YY

- Đại cương vỏ tàu thủy

- Đại cương máy tàu thuỷ

- Tổ chức sản xuất và chức trách thuyền viên

- Anh văn chuyên ngành

- Truyền động điện tàu thuỷ

- Hệ thống thông tin liên lạc tàu thuỷ

- Khai thác trạm phát điện  tàu thuỷ

- Bảo dưỡng máy điện tàu thuỷ

- Lắp đặt cáp điện tàu thuỷ

- Lắp đặt tủ, bảng điện tàu thuỷ

- Lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]