Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Văn hóa HN tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 2 năm 2019

-


Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2019 (đợt 2), cụ thể như sau:
I. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
1. Các ngành tuyển sinh

   1.Văn hóa học- mã số: 8229040

   2.Quản lý văn hóa- mã số: 8319042

   3.Khoa học thư viện- mã số: 8320203

2.  Thời gian và hình thức đào tạo
- Thời gian: 02 năm (24 tháng)
- Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
3. Điều kiện dự thi
1. Về văn bằng
+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi;
-Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo qui định hiện hành;
2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác chỉ được dự thi vào ngành Quản lý văn hóa và phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dự thi.
3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.
4. Có đủ sức khỏe để học tập.
5. Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của Trường.
4. Đối tượng và chính sách ưu tiên dành cho thí sinh dự thi  
4.1. Đối tượng ưu tiên
- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
4.2. Mức ưu tiên
- Cộng 1 điểm cho 1 trong 2 môn thi (thang điểm 10).
- Cộng 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100).
5. Hồ sơ dự tuyển 
   1. Đơn xin dự thi (theo mẫu).
   2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
   3. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khoá (yêu cầu đem theo bản gốc để đối chiếu).
   4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.
   5. Bản sao có công chứng quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động dài hạn để chứng nhận thời gian thâm niên công tác.
   6. Giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên).
   7. Ảnh cỡ 3 ´ 4cm mới nhất (04 ảnh, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh), 04 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ thí sinh.
   8. Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của Trường.
   9. Bản sao giấy khai sinh.
6. Hình thức và các môn thi tuyển  
6.1. Hình thức thi tuyển:
Thi tập trung tại Trường vào tháng 10
6.2. Các môn thi tuyển:
   1.Môn cơ sở: Triết học
   2. Môn chuyên ngành:
   - Lý luận văn hóa (đối với thí sinh dự thi ngành Quản lý văn hóa và Văn hóa học)
   - Thông tin học (đối với thí sinh dự thi ngành Khoa học thư viện)
   3. Môn Tiếng Anh.
   Các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:  
            - Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
            - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.
            - Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ B1 khung Châu Âu chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận hoặc IELTS 4.5; TOEFL (PBT 450; 133 CBT; iBT 45), TOEIC 450… trở lên.
II. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
1. Các ngành tuyển sinh
   1.Văn hóa học- mã số: 9229040
   2.Quản lý văn hóa- mã số: 9319042
   3. Khoa học thư viện- mã số: 9320203
2. Hình thức và thời gian
2.1.  Hình thức đào tạo:
Chính quy không tập trung.
2.2. Thời gian đào tạo: 
   - Hệ 3 năm: đối với thí sinh có bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.
   - Hệ 4 năm: đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và thí sinh có bằng thạc sĩ ngành khác.
3. Điều kiện dự tuyển
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
   1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.
   2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
   3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
   a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
   b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
   c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
   d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh);
   4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
   5. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác: Đối với người dự tuyển ngành Quản lý văn hóa có bằng thạc sĩ khác với ngành đăng ký dự tuyển phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển nghiên cứu sinh phải học bổ túc kiến thức theo qui định của Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.
4. Hồ sơ dự tuyển 
   1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
   2. Lý lịch khoa học (theo mẫu, dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan công tác, trường hợp là thí sinh tự do yêu cầu có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú);
   3. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ sau (yêu cầu mang theo bản gốc để đối chiếu):
   - Bằng đại học và bảng điểm toàn khóa.
   - Bằng thạc sĩ và bảng điểm toàn khóa.
   - Văn bằng, chứng chỉ  minh chứng năng lực ngoại ngữ
   4. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2, điều kiện dự tuyển (phô tô 08 bộ);
   5. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu- 08 bộ);
   6. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;
   7. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
   8. Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động
   9. Các tài liệu liên quan khác gồm: Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa; Bản sao Giấy khai sinh; Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính (theo mẫu).
   10. Ảnh cỡ 3 ´ 4cm mới nhất (04 ảnh, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh), 04 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người dự tuyển.
5. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, DỰ KIẾN THI VÀ XÉT TUYỂN
1. Trình độ thạc sĩ
- Thời gian nộp hồ sơ đối với trường hợp phải học bổ sung kiến thức: từ ngày 01/7/2019 đến 08/9/2019.
 Thời gian nhận hồ sơ dự thi đối với trường hợp không phải học bổ sung kiến thức: từ ngày 01/7/2019 đến 04/10/2019.
- Dự kiến bổ túc kiến thức từ 09/9/2019 đến 08/10/2019
- Dự kiến ôn tập:  từ 10/10/2019 đến 22/10/2019
- Dự kiến ngày thi:  từ 25 đến 27/10/2019
2. Trình độ tiến sĩ
- Thời gian nộp hồ sơ:  từ 01/7/2019 đến 30/9/2019
- Dự kiến xét tuyển:  từ 10/10/2019  đến ngày 15/10/2019
IV. HỒ SƠ GỬI THEO ĐỊA CHỈ
Bộ phận Quản lý đào tạo Sau đại học- Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội- số 418 Đường La Thành, quận Đống Đa,  thành phố Hà Nội.
Hoặc nộp trực tiếp tại P. 304, tầng 3-nhà A, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.
Điện thoại di động: 0967640692 (C. Khuyên); 0976899099 (C. Xoan).
Điện thoại cố định: 02438511971 máy lẻ 150.

MẪU HỒ SƠ DỰ THI - THÍ SINH CLICK VÀO TỪNG LOẠI MẪU ĐỂ TẢI VỀ

A. THẠC SĨ
1. Đơn xin học bổ sung kiến thức
2. Bìa hồ sơ dự thi
3. Đơn xin dự thi
4. Bản cam kết
5. Phiếu đăng ký tuyển sinh
B. TIẾN SĨ
1. Phiếu hồ sơ dự thi
2. Đơn xin dự tuyển
3. Lý lịch khoa học
4. Mẫu thư giới thiệu
5. Mẫu bìa dự tuyển NCS
6. Bản cam kết

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]