Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

HV CN BCVT tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2024

-
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2024. Cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.
II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:
Hình thức và thời gian đào tạo:
– Hình thức đào tạo: Chính quy
– Thời gian đào tạo: từ 1,5 đến 2,0 năm (theo từng chuyên ngành)
– Chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ của Học viện được triển khai theo định hướng ứng dụng.
Địa điểm đào tạo:
Tại Phía Bắc: Cơ sở đào tạo tại Hà Nội
Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024.33512254; Fax: 024.33829236
Tại Phía Nam: Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh
Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chi Minh
Điện thoại: 028.38297220; Fax: 028.38295092
III. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, MÔN XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Chuyên ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu (Dự kiến)
 
Môn xét tuyển (*)
BVH
BVS
Kỹ thuật viễn thông
8520208
80
30
Môn Cơ sở ngành
(Lựa chọn 01 môn trong 03 môn tương ứng với chuyên ngành)
Môn Chuyên ngành
(Lựa chọn 01 môn trong 03 môn tương ứng với chuyên ngành)
Kỹ thuật điện tử
8520203
20
 
Hệ thống thông tin
8480104
80
30
Khoa học máy tính
8480101
40
 
Quản trị kinh doanh
8340101
80
 
 (*): Danh sách các môn xét tuyển tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo tuyển sinh này
Tài liệu đính kèm:

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]