Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Thủy lợi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2019

-

 

Thông báo số 373 /TB-ĐHTL ngày 06 tháng 05 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019. Chi tiết thông báo xem tại  TẠI ĐÂY

 

Quy định các ngành đúng, phù hợp, gần và môn thi tuyển đối với các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy Lợi : Phụ lục kèm theo 

 

Close [X]