Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Thương mại tuyển sinh sau ĐH đợt 2 năm 2016

-
1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
TT
Chuyên ngành đào tạo
Chỉ tiêu cao học
Chỉ tiêu nghiên cứu sinh
1
Kinh doanh thương mại   
60
10
2
Kế toán                   
80
12
3
Quản lý kinh tế 
70
12
4
Quản trị kinh doanh    
70
12
5
Tài chính - Ngân hàng                
70
10
6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
60
0
 
Tổng
410
56
2. Hình thức và thời gian đào tạo
2.1 Đào tạo trình độ thạc sĩ
      - Hình thức đào tạo: chính quy                
      - Thời gian đào tạo: 2,0 năm
2.2 Đào tạo trình độ tiến sĩ
- Tập trung: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.
- Không tập trung: 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.
3. Hình thức tuyển sinh  
3.1 Đào tạo trình độ thạc sĩ:  THI TUYỂN: Đối với thí sinh là người Việt Nam
                                                                   Thí sinh người nước ngoài có quy định riêng
Môn thi tuyển sinh: Cơ sở ngành; Tiếng Anh; Toán cao cấp
3.2 Đào tạo trình độ tiến sĩ: XÉT TUYỂN
4. Kế hoạch tuyển sinh
4.1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh và học bổ sung
Vào giờ hành chính buổi chiều các ngày làm việc trong tuần:
- Phát hành hồ sơ: từ 01/6/2016 đến 24/6/2016 và từ 11/7/2016 đến 29/7/2016;
- Nhận hồ sơ: từ 11/7/2016 đến 29/7/2016
- Đăng ký học bổ sung: từ 01/6/2016 đến 24/6/2016 và từ 11/7/2016 đến 22/7/2016.
Thời gian học các học phần bổ sung: thứ năm, thứ sáu, thứ bẩy và chủ nhật, bắt đầu từ ngày 11/8.
4.2. Thời gian và địa điểm thi
- Thi tuyển sinh cao học: Dự kiến vào các ngày 23,24,25/9/2016 tại Trường Đại học Thương mại.
- Xét tuyển NCS: Dự kiến từ ngày 26/9/2016 đến 30/9/2016 tại Trường Đại học Thương mại.
4.3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học
- Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 17/10/2016 – 21/10/2016.
- Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 02/11/2016- 06/11/2016.
Thông tin chi tiết xem trên Website của Trường Đại học Thương mại (Khoa Sau đại học), hoặc liên hệ theo số máy của Văn phòng Khoa Sau đại học: 043.7643219 (số máy lẻ (3001) hoặc (788)).

Close [X]