Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển sinh sau Đại học năm 2019

-

 

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Tuyển sinh sau đại học năm 2019 của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) như sau:

I. Giới thiệu chung

Năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức thi tuyển đào tạo thạc sĩ và xét tuyển đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành Ngoại ngữ theo 2 đợt, thời gian cụ thể như sau:

Đợt 1: Các ngày thi (dự kiến):          

                                        Thứ Bảy      20 tháng 4 năm 2019

                                        Chủ Nhật    21 tháng 4 năm 2019

Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (xét tuyển đào tạo tiến sĩ)

                                        từ ngày 20/4 đến ngày 29/4/2019.

Đợt 2: Các ngày thi (dự kiến):           

                                        Thứ Bảy      14 tháng 9 năm 2019

                                        Chủ Nhật    15 tháng 9 năm 2019

Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (xét tuyển đào tạo tiến sĩ):

                                        từ ngày 14/9 đến ngày 25/9/2019.

Các chuyên ngành tuyển sinh Đợt 1:

– Đào tạo thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh;

– Đào tạo tiến sĩ: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc.

Các chuyên ngành tuyển sinh Đợt 2:

– Đào tạo thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Ngôn ngữ Nga, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga, Ngôn ngữ Pháp, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ  Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc;

– Đào tạo tiến sĩ: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc.

 

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐH NĂM 2019 TẠI ĐÂY

Close [X]