Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Công nghệ - ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2024

-

A. THÔNG TIN CHUNG
Năm 2024 trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET_VNU) tổ chức 02 đợt tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo phương thức xét tuyển (XT) và xét tuyển thẳng (XTT) với thời gian đào tạo là 2 năm.
Bảng 1. Thông tin chung về 2 đợt tuyển sinh
Đợt thi
Mốc thời gian
Phương thức tuyển sinh
Nhận hồ sơ
Thi
Xét tuyển thẳng
Xét tuyển
1
đến 23/4/2024
11/5/2024
Tất cả các ngành
– Các ngành thuộc lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin
– Ngành Kỹ thuật điện tử
2
đến 22/8/2024
14/9/2024
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành
Bảng 2. Danh sách các chương trình đào tạo thạc sĩ tuyển sinh năm 2024
STT
Ngành đào tạo
Chỉ tiêu
1.
Khoa học máy tính
60
2.
Kỹ thuật phần mềm
20
3.
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
10
4.
Hệ thống thông tin
20
5.
An toàn thông tin
10
6.
Kỹ thuật điện tử
Với 3 chuyên ngành: Bán dẫn và vi mạch; Kỹ thuật máy tính; Xử lý tín hiệu và truyền thông
40
7.
Vật lý kỹ thuật
(chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano)
10
8.
Cơ kỹ thuật
05
9.
Kỹ thuật cơ điện tử
10
10.
Kỹ thuật xây dựng
Với 2 chuyên ngành:
Kỹ thuật xây dựng; Quản lý đô thị và công trình
15
 
Tổng
200
Lưu ý: Chỉ tiêu tuyển sinh có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh dự tuyển.
B. TUYỂN SINH ĐỢT 1/2024
1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN
1.1. Yêu cầu về chuyên môn
Thí sinh đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng tốt nghiệp từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.
Lưu ý: 
– Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
– Ngành phù hợp là ngành đào tạo trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) trang bị cho người học nền tảng chuyên môn cần thiết để học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ của ngành tương ứng, được quy định cụ thể trong Phụ lục 4 ;
– Trường hợp thí sinh phải học bổ sung kiến thức: căn cứ vào bảng điểm đại học, Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo cụ thể học phần mà thí sinh cần bổ sung (tối đa trong Phụ lục 4). Thí sinh phải hoàn thành học phần bổ sung trước khi dự tuyển.
– Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp hoặc ngành đào tạo chưa được liệt kê trong Phụ lục 4, sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định.
1.2. Yêu cầu về ngoại ngữ
Thí sinh có năng lực Tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận sau:
– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ tiếng Anh, ngành sư phạm ngôn ngữ tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh;
– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
– Một trong các chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ/chứng nhận đến ngày đăng ký dự tuyển, được quy định tại Phụ lục 1-2 ;
– Kết quả bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo định hướng nghề nghiệp tại ĐHQGHN (VNU tests) do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức trước hoặc cùng đợt tuyển sinh để làm minh chứng về năng lực tiếng Anh khi đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sĩ.
Lưu ý: Nhà trường không chấp nhận sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thi theo hình thức trực tuyến.
1.3. Yêu cầu khác
– Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;
– Có đủ sức khỏe để học tập;
– Nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.
2. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
2.1. Xét tuyển thẳng: Đánh giá hồ sơ
2.2. Xét tuyển: Đánh giá hồ sơ và thi vấn đáp chuyên môn
Danh mục các ngành, phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành như trong Phụ lục 5 .
3. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG
3.1. Điều kiện xét tuyển thẳng
Các thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại trường Đại học Công nghệ, đáp ứng các yêu cầu đối với người dự tuyển (nêu trong Mục 1) được xét tuyển thẳng nếu có bằng tốt nghiệp trình độ đại học đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
– Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Khá trở lên của ĐHQGHN trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thuộc các CTĐT tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao (được nhà nước đầu tư) hoặc các CTĐT đã kiểm định bởi các tổ chức kiểm định được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (các CTĐT này phải còn thời hạn kiểm định tại thời điểm thí sinh đang học tập ở trình độ đại học);
– Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các CTĐT chuẩn, chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của ĐHQGHN hoặc các CTĐT ngoài ĐHQGHN đã kiểm định bởi các tổ chức kiểm định được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (các CTĐT này phải còn thời hạn kiểm định tại thời điểm thí sinh đang học tập ở trình độ đại học);
Tốt nghiệp một số ngành đại học chính quy ngành phù hợp của ĐHQGHN (Phụ lục 3) hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ).
3.2. Quy định về mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học
Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học được cộng thêm vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của thí sinh để xét tuyển thẳng. Cụ thể như sau:
– Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:
+ Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất: 0.2 điểm, giải nhì 0.15 điểm, giải ba 0.1 điểm, giải khuyến khích 0.07 điểm.
+ Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất 0.1 điểm, giải nhì 0.07 điểm, giải ba 0.05 điểm.
+ Đối với bài báo khoa học: Đăng ở tạp chí ISI: 0.3 điểm; Đăng trên tạp chí Scopus/quốc tế khác: 0.2 điểm; Đăng trên kỷ yếu Hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế/quốc gia: 0.15 điểm.
Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0.5 điểm.
3.3. Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng
– Thời gian nộp hồ sơ: đến ngày 23/4/2024.
– Thời gian thông báo kết quả: trước 17h ngày 08/5/2024.
– Những thí sinh không được tuyển thẳng có thể tham dự xét tuyển vào ngày 11/5/2024.
3.4. Nguyên tắc xét tuyển thẳng
– Xét đúng các đối tượng đã quy định tại Mục 3.1, xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
4. XÉT TUYỂN
4.1. Điều kiện xét tuyển
– Các thí sinh đăng ký dự tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại trường Đại học Công nghệ, đáp ứng các yêu cầu đối với người dự tuyển (nêu trong Mục 1).
4.2. Hình thức xét tuyển
– Đánh giá hồ sơ và thi vấn đáp chuyên môn.
4.2.1. Tiêu chí đánh giá thí sinh: bao gồm 3 nội dung:
– Đánh giá hồ sơ thí sinh;
– Đánh giá động cơ và mục đích học tập của thí sinh;
– Đánh giá kiến thức, nhận thức chuyên môn và năng lực, hiểu biết về chuyên ngành đào tạo.
4.2.2. Các mốc thời gian xét tuyển
+ Đăng ký xét tuyển: đến 17h, ngày 24/4/2024;
+ Đánh giá hồ sơ: theo lịch của Hội đồng tuyển sinh;
+ Thi vấn đáp chuyên môn: Ngày 11/5/2024 (thứ Bảy);
+ Thi tiếng Anh (bài thi VNU Tests): 12/5/2024.
– Thông báo kết quả xét tuyển: trước ngày 29/5/2024 trên phần mềm
– Triệu tập thí sinh trúng tuyển: trước ngày 22/06/2024.
– Thời gian khai giảng và thời gian đào tạo: bắt đầu năm học mới 2024-2025.
Lưu ý: Thí sinh có nhu cầu thi để cấp chứng nhận VNU Tests đăng ký trực tiếp với Trường ĐHNN. Ngoài đợt thi trong kỳ tuyển sinh nói trên, Trường ĐHNN có tổ chức thêm nhiều đợt thi khác trong năm và không giới hạn số lần thí sinh dự thi (xem lịch thi tại  https://dangky.ulis.vnu.edu.vn/vnu-tests/).
5. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
Việc đăng ký dự tuyển được thực hiện theo hai bước:
Bước 1: Đăng ký trên phần mềm tuyển sinh sau đại học
– Thí sinh truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh đã đăng ký tài khoản trong những kỳ tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kỳ đơn vị nào trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng ký dự tuyển trong năm 2024. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.
– Thời gian đăng ký: đến ngày 23/4/2024
– Thí sinh không hoàn thành việc đăng ký trực tuyến sẽ không đủ điều kiện dự tuyển
Bước 2: Nộp hồ sơ bản cứng
– Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sĩ (in từ phần mềm);
+ Sơ yếu lý lịch (Mẫu SYLL);
+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học; minh chứng năng lực tiếng Anh; chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
+ Bản khai thành tích học tập và nghiên cứu khoa học (nếu có);
+ Bản sao công chứng giấy khen, giấy chứng nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp (nếu có); Bản photocopy bài báo hoặc báo cáo khoa học (nếu có);
+ Chứng nhận bổ sung kiến thức (nếu có).
– Thời gian nộp hồ sơ: đến 17h ngày 24/4/2024.
– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ – phòng 107, nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
– Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện.
6. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Lệ phí: 420.000đ/thí sinh (áp dụng cho tất cả thí sinh xét tuyển thẳng và xét tuyển), nộp bằng cách chuyển khoản, thông tin như sau:
+ Tên Tài khoản: Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN
+ Số TK: 21510001973669 tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội
+ Nội dung chuyển khoản: Mã ĐKDT_Họ tên thí sinh_TS SĐH đợt 1_2024.
Ghi chú: Mã ĐKDT – Mã đăng kí dự tuyển của thí sinh được cấp khi thí sinh đăng kí thành công trên cổng thông tin tuyển sinh và hiển thị ngay tại đầu của phiếu ĐKDT.
7. HỌC PHÍ, HỌC BỔNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
– Học phí năm học 2024-2025: 33.000.000 đ/năm học.
– Lộ trình tăng học phí đào tạo bậc thạc sĩ tuân theo quy định của nhà nước và các quy định khác có liên quan.
– Học bổng hỗ trợ học tập theo quy định của Trường ĐHCN và của ĐHQGHN. Ngoài ra, còn có nhiều học bổng tài trợ do các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân tài trợ.
– Học bổng đầu vào toàn phần của Samsung dành cho học viên chuyên ngành Bán dẫn và vi mạch.
+ Thông tin chi tiết học bổng tại: https://bit.ly/VNU-STT
+ Thí sinh quan tâm đăng ký thông tin tư vấn tại: https://bit.ly/V-STT
8. THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 107-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3754 7865 hoặc hotline 0987673043
Website: https://uet.vnu.edu.vn  mục Tuyển sinh/Tuyển sinh Sau đại học.
Nhóm Zalo tư vấn hỗ trợ tư vấn: https://zalo.me/g/ikiqfc094

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]