Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Điện lực

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành đào tạo

Ký hiệu

trường

Mã ngành

Khối thi

Dự kiến

chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

DDL

 

 

 

Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 04 8362672, 04 22452662 ;  Website: http://www.epu.edu.vn

 

Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

 

2.000

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: Hệ thống điện, Nhiệt điện, Điện lạnh, Điện công nghiệp và dân dụng, Điện hạt nhân, Công nghệ chế tạo thiết bị điện, Năng lượng tái tạo.

 

D510301

 

A, A1, A2

 

- Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành: Quản lý năng lượng, Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

 

D510601

A, A1, A2, D1

 

- Công nghệ thông tin với các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Thương mại điện tử, Quản trị và an ninh mạng

 

D480201

A, A1, A2, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các chuyên ngành: Công nghệ tự động, Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

 

D510303

A, A1, A2

 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử, Thiết bị Điện tử y tế.

 

D510302

A, A1, A2

 

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành: Xây dựng công trình điện, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp,  Quản lý dự án và đầu tư xây dựng

 

D510102

A, A1, A2

 

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí với chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy.

 

D510201

A, A1, A2

 

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

D510203

A, A1, A2

 

- Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch, 

 

D340101

A, A1, A2, D1

 

- Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

A, A1, A2, D1

 

- Kế toán với các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tài chính và kiểm soát

 

D340301

A, A1, A2, D1

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

 

1.000

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: Hệ thống điện, Nhiệt điện, Điện lạnh, Điện công nghiệp và dân dụng, Thủy điện, Công nghệ chế tạo thiết bị điện, Năng lượng tái tạo.

 

C510301

A, A1, A2

 

- Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành: Quản lý năng lượng, Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị)

 

C510601

A, A1, A2, D1

 

- Công nghệ thông tin với các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Thương mại điện tử, Quản trị và an ninh mạng

 

C480201

A, A1, A2, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các chuyên ngành: Công nghệ tự động, Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp.

 

C510303

A, A1, A2

 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông với chuyên ngành Điện tử viễn thông

 

C510302

A, A1, A2

 

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành: Xây dựng công trình điện, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp,  Quản lý dự án và đầu tư xây dựng

 

C510102

A, A1, A2

 

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí với chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy.

 

C510201

A, A1, A2

 

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

C510203

A, A1, A2

 

- Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị du lịch khách sạn

 

C340101

A, A1, A2, D1

 

- Tài chính ngân hàng

 

C340201

A, A1, A2, D1

 

- Kế toán với các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tài chính và kiểm soát

 

C340301

A, A1, A2, D1

 

Tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh: Kết hợp hai hình thức xét tuyển:

1) Xét tuyển đồng thời Kết quả học tập trong ba năm học THPT và Kết quả thi tốt nghiệp THPT;

2) Xét tuyển thông qua kết quả các Khối thi trong kỳ thi THPT do các trường Đại học tổ chức.

Dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức 1) và 90% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức 2).

1. Xét tuyển đồng thời Kết quả học tập trong ba năm học THPT và Kết quả thi tốt nghiệp THPT;

Thực hiện theo hình thức xét tuyển những thí sinh đăng ký với các tiêu chí sau:

- Kết quả học tập THPT;

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT;

* Tiêu chí 1: Xét kết quả điểm tổng kết năm học lớp 12 của thí sinh thông qua học bạ THPT có nhân hệ số các môn quy định đối với từng ngành học.

- Điểm trung bình chung lớp 12 có nhân hệ số các môn quy định đối với từng ngành học của thí sinh đạt 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học và đạt 5.5 đối với trình độ Cao đẳng (ĐTB TC1).

Các môn hệ số 2:

+ Toán, Vật lý, Anh văn đối với các ngành thuộc khối Kỹ thuật công nghệ

+ Toán, Ngữ văn, Anh văn đối với các ngành thuộc khối Kinh tế.

* Tiêu chí 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.

- Thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT.

- Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT theo môn thi của thí sinh đạt 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học và đạt 5.5 đối với trình độ Cao đẳng (ĐTB TC2). Số lượng môn thi tốt nghiệp hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Đánh giá tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1 chiếm tỉ trọng 40%, tiêu chí 2 chiếm tỉ trọng 60%.

- Điểm ưu tiên (ĐƯT) được tính theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính

quy hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2. Xét tuyển thông qua kết quả các Khối thi trong kỳ thi THPT

Sử dụng kết quả tổ hợp các môn thi kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức của thí sinh đăng ký vào trường ĐHĐL tương ứng theo từng khối thi A, A1, A2, D1 để xét tuyển theo từng chuyên ngành đào tạo (có tính cả điểm ưu tiên).

Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Điểm thi 3 môn THPT (ĐTHPT) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)

Đối với các ngành đào tạo của trường Đại học Điện lực điểm thi 3 môn THPT (ĐTHPT) năm 2015 tại các điểm thi do các trường Đại học tổ chức được quy định cụ thể như sau:

- Khối A: Toán, Vật lý, Hóa học

- Khối A1: Toán, Vật lý, Anh văn

- Khối A2: Toán, Hóa học, Anh văn

- Khối D1: Toán, Ngữ văn, Anh văn

 

Phương thức đăng kí của thí sinh

Thí sinh đăng xét tuyển vào trường bằng một trong 3 phương thức: Đăng ký thông qua trang Web của trường Đại học Điện lực (www.tuyensinh.epu.edu.vn); Nộp Hồ sơ trực tiếp tại trường; Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Thời gian đăng ký và hiệu lực của thời gian đăng ký

+ Thời gian đăng ký chia làm 2 giai đoạn

- Giai đoạn 1: Từ ngày 15 tháng 3 năm 2015 đến hết thời hạn nộp Hồ sơ NV1 kỳ thi năm 2015 theo Quy định của Bộ Giáo dục đào tạo.

- Giai đoạn 2: Trong thời gian nhận Hồ sơ NV2 kỳ thi năm 2015 theo Quy định của Bộ Giáo dục đào tạo.

+ Hiệu lực của thời gian đăng ký:

Thí sinh đăng ký Xét tuyển vào Giai đoạn 1 được tính là Thí sinh NV1, Đăngký vào giai đoạn 2 được tính là Thí sinh NV2, NV3 v.v.

Thủ tục đăng ký

Thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào trường ĐHĐL có thể thực hiện theo các phương thức sau:

+ Đăng ký thông qua trang Web của trường Đại học Điện lực (www.tuyensinh.epu.edu.vn).Sau khi đăng ký mỗi thí sinh sẽ được cấp Mã hồ sơ để có thể truy cập vào Hồ sơ đã đăng ký trên trang Web của mình. Khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải bổ sung kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Hồ sơ của mình trên trang Web. Nếu trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải trình Hồ sơ bản giấy khi nhập học.

+ Nộp Hồ sơ bản giấy trực tiếp tại trường.

+ Gửi Hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện.

Hồ sơ bản giấy bao gồm:

- Giấy chứng nhận kết quả thi theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (nếu đăng ký xét tuyển trước ngày được cấp Giấy chứng nhận kết quả thi của Bộ GD&ĐT);

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp trong năm xét tuyển;

- Bản sao công chứng Bảng điểm tốt nghiệp THPT;

- Bản sao công chứng Học bạ THPT.

(Ghi chú: Các thí sinh sử dụng kết quả tổ hợp các môn thi kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức nếu đăng ký xét tuyển đúng theo thời gian và cách thức như quy định của Bộ GD&ĐT thì chỉ cần Giấy chứng nhận kết quả thi)

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]