Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

* Mã tuyển sinh: NHF.

* Địa chỉ trụ sở: Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

* Điện thoại: (04)38544338.

* Website: www.hanu.edu.vn;

* Email: tuyensinh@hanu.edu.vn.

 

Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phạm vi tuyển sinh:

- Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

Trường Đại học Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi THPT Quốc gia.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Công nghệ thông tin

(dạy bằng tiếng  Anh)

52480201

Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Toán, Vật lý, tiếng Anh

150

2

Quản trị  kinh doanh

(dạy bằng tiếng  Anh)

52340101

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH

100

3

Tài chính - Ngân hàng

(dạy bằng tiếng  Anh)

52340201

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH

100

4

Kế toán (dạy bằng tiếng Anh)

52340301

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH

100

5

Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh)

52220212

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH

125

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh)

52340103

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH

75

7

Truyền thông doanh nghiệp

(dạy bằng tiếng Pháp)

52320100

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP hoặc TIẾNG ANH

50

8

Ngôn ngữ Anh

52220201

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH

300

9

Ngôn ngữ Nga

52220202

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA hoặc TIẾNG ANH

100

10

Ngôn ngữ Pháp

52220203

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG PHÁP hoặc TIẾNG ANH

100

11

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG hoặc TIẾNG ANH

250

12

Ngôn ngữ Đức

52220205

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC hoặc TIẾNG ANH

125

13

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

52220206

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH

75

14

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

52220207

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH

50

15

Ngôn ngữ Italia

52220208

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH

100

16

Ngôn ngữ Nhật

52220209

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT hoặc TIẾNG ANH

175

17

Ngôn ngữ Hàn Quốc

52220210

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH

125

 

 

 

Tổng

2100

18

Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam

52220101

Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

300

Chương trình đào tạo quốc tế lấy bằng chính quy (hình thức xét tuyển: Học bạ)

19

Quản trị Kinh doanh

Liên kết với Đại học La Trobe (Úc)

100

20

Quản trị Du lịch và Lữ hành

Liên kết với Đại học IMC Krems (Áo)

60

21

Kế toán Ứng dụng

Đại học Oxford Brooks (Vương quốc Anh)

50

22

Kinh tế Doanh nghiệp, Khoa học Thống kê, Bảo hiểm

Đại học Tổng hợp Sannio (Italia)

50

* Ghi chú: Những môn viết chữ IN HOA là môn chính (tính điểm hệ số 2).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi THPTQG đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).

Tổ chức tuyển sinh:  

- Thời gian; hình thức nhận ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia có tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).

- Đối với thí sinh người nước ngoài: Xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Nguyên tắc xét tuyển: Tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) và điểm của môn thi chính đã nhân hệ số 2, xếp từ cao xuống thấp. Xét tuyển nhiều đợt cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành, theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào các chương trình liên kết, liên thông quốc tế đào tạo cử nhân do các trường đại học nước ngoài cấp bằng. (Chi tiết thông tin xem tại website www.hanu.edu.vn).

- Số chỗ trong ký túc xá có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2017: khoảng 800.

Chính sách ưu tiên: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lệ phí xét tuyển:

- Xét tuyển đợt 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo - phòng 118, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Hà Nội.

Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: tuyensinh@hanu.edu.vn.

Điện thoại: 043.8544338 số máy lẻ 1134 hoặc 1135.

Di động: 0934502429.

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Năm học 2017-2018, Trường Đại học Hà Nội tiếp tục thực hiện quy định thu học phí hệ chính quy theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017.

Mức học phí tính cho 01 năm học theo chương trình đào tạo thông thường là 02 kỳ/năm học. Riêng đối với 6 chuyên ngành thuộc Nhóm 3 (3.1 và 3.2) ở bảng dưới đây, mức học phí của năm thứ nhất (giảng dạy bằng tiếng Anh) có thời lượng học tương đương với 03 kỳ/ năm học (1200 tiết).

Mức thu học phí cụ thể của năm học 2017-2018 của các nhóm ngành như sau: 

Đơn vị tính: đồng

Nhóm ngành học

Mức học phí/ học kỳ

Số học kỳ/

năm học

Số lần thu/

năm học

Nhóm 1 gồm 05 ngành:

- Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn quốc;

- Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp).

8.000.000

02

2 lần

Nhóm 2 gồm 06 ngành: Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha.

5.850.000

02

2 lần

Nhóm 3.1 gồm 04 chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh: Quản trị Kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quốc tế học.

8.750.000

03

2 lần

Nhóm 3.2 gồm 02 ngành dạy bằng tiếng Anh: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Công nghệ Thông tin.

9.000.000

03

2 lần

*Ghi chú:  Nhóm 1: các ngành thuộc chương trình thông thường; Nhóm 2: các ngành được hỗ trợ (cần thiết cho nền kinh tế-xã hội nhưng khó tuyển sinh); Nhóm 3: các ngành có khả năng xã hội hóa cao).

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]