Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN

KHA

 

 

4800

Số 207, đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

ĐT1:: (04) 36280280 (máy lẻ: 5106, 5114, 5101, 6901) ĐT2: (04) 62776688

Portal: www.neu.edu.vn; Facebook:facebook.com/tvtsneu

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

4800

1. Kinh tế

 

D310101

 

 

 

 

Xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp môn thi sau:

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học
1000

2. Quản trị kinh doanh

 

D340101

340

3. Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

520

4. Kế toán

 

D340301

400

5. Thống kê kinh tế

 

D110105

120

6. Toán ứng dụng trong kinh tế

 

D110106

120

7. Kinh tế tài nguyên

 

D110107

70

8. Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)

 

D110109

120

9. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

120

10. Quản trị khách sạn

 

D340107

70

11. Marketing

 

D340115

200

12. Bất động sản

 

D340116

130

13. Quản trị nhân lực

 

D340404

120

14. Hệ thống thông tin quản lý

 

D340405

120

15. Luật

 

D380101

120

16. Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin)

 

D480101

100

17. Kinh tế quốc tế

 

D310106

120

18. Kinh doanh quốc tế

 

D340120

140

19. Kinh doanh thương mại

 

D340121

170

20. Bảo hiểm

 

D340202

140

21. Kinh tế nông nghiệp

 

D620115

90

22. Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) gồm :

 

D110110

Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp môn thi sau:

 - Toán, TIẾNG ANH,Ngữ văn

 -Toán, TIẾNG ANH, Vật lý

 (Môn Tiếng Anh hệ số 2).

350

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành POHE

 

D110110

50

Quản trị khách sạn POHE

 

D110110

50

Truyền thông marketing POHE

 

D110110

50

Thống kê kinh tế xã hội POHE

 

D110110

50

Toán tài chính POHE

 

D110110

50

Quản trị kinh doanh thương mại POHE

 

D110110

50

Luật kinh doanh POHE

 

D110110

50

23. Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, TIẾNG ANH, Ngữ văn.

(Môn Tiếng Anh hệ số 2)

120

Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên trúng tuyển nhập học: Gồm các lớp chương trình tiên tiến, các lớp chương trình chất lượng cao và lớp Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP). Đối tượng tuyển vào các chương trình này là những sinh viên đạt điểm tuyển sinh có thể cao hơn điểm trúng tuyển thấp nhất vào ngành không dưới 3 điểm. Phương thức và điều kiện tuyển chọn cụ thể sẽ được Trường thông báo sau. Chỉ tiêu vào các lớp này nằm trong tổng chỉ tiêu 4800:

 

1 - Các lớp chương trình tiên tiến

 

Lớp Tài chính: 110 chỉ tiêu

Lớp Kế toán: 110 chỉ tiêu

220

2 - Các lớp chương trình chất lượng cao

 

Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị marketting, Ngân hàng, Kiểm toán: 50 chỉ tiêu/lớp.

300

3 - Lớp Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E- PMP)

 

50 chỉ tiêu

50

1- Vùng tuyển

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu từ các trường Dự bị đại học dân tộc chuyển về.

2- Phương thức tuyển sinh

- Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

- Thí sinh đăng ký môn xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp ở cột (4) để Trường xét tuyển.
- Trường tuyển thẳng các đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ và tuyển thẳng đối với thí sinh có 3 môn thi THPT Quốc gia, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ, đạt 27 (Hai mươi bảy) điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên.

3- Phương thức xét tuyển

- Trường xét tuyển theo từng ngành. Điểm trúng tuyển vào từng ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ ít nhất 2 (hai) điểm.

- Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh được đăng ký tối đa 4 ngành, xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Các nguyên vọng (từ 1 đến 4) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp nguyện vọng sau.

- Bên cạnh đó, trường cũng bổ sung tiêu chí xét tuyển phụ. Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu và nếu lấy tăng lên 0,25 điểm thì số thí sinh trúng tuyển lại thiếu so với chỉ tiêu, Trường sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ sau:

Tiêu chí phụ 1

Ngành/chương trình

Tiêu chí phụ 1

Ngôn ngữ Anh và POHE

Điểm môn chính là môn Tiếng Anh

Các ngành còn lại

Điểm môn Toán

Tiêu chí phụ 2

Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, số thí sinh trúng tuyển vẫn còn vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu quá 5% (nếu chỉ tiêu > 200) hoặc 8% nếu chỉ tiêu =

Ngành/chương trình

Tiêu chí phụ 2

1. Ngôn ngữ Anh và POHE

Điểm môn Toán

2. Các ngành còn lại

Tiêu chí phụ 2

2.1 - Xét theo tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

Điểm môn Vật lý

2.2 - Xét theo tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc tổ hợp D1 (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn)

Điểm môn Tiếng Anh

2.3 - Xét theo tổ hợp B00 (Toán. Hóa học, Sinh học)

Điểm môn Hóa học

Nếu sau khi đã sử dụng tiêu chí phụ 2, số thí sinh trúng tuyển vào ngành vẫn cao hơn quá 5%  so với chỉ tiêu, thì điểm chuẩn sẽ lấy tăng thêm 0.25 điểm.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học, thời gian tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển, Trường cũng xét như trên. Điểm trúng tuyển vào từng ngành có thể thấp hơn, nhưng không quá 03 (ba) điểm so với đối tượng, khu vực tuyển sinh tương ứng không đăng ký xét tuyển liên thông, đồng thời đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ quy định.

- Chỉ tiêu xét liên thông không tính trong 4800 chỉ tiêu trên.

4- Học bổng

Trường cấp học bổng toàn phần cho sinh viên hệ chính quy đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa.

5- Học phí: Mức học phí hệ chính quy năm học 2015 – 2016

Đơn vị tính: đồng

STT

Nhóm chuyên ngành

Mức học phí/tháng

Mức học phí/năm

Mức học phí/tín chỉ

1

Nhóm 1 gồm các chuyên ngành: Tin học kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin, Kinh tế học, Kinh tế nông nghiệp và PTNT, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế bất động sản và địa chính, Kinh doanh bất động sản, Luật kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Thống kê kinh tế xã hội và Thống kê kinh doanh

950.000

9500.000

295.000

2

Nhóm 2 gồm các chuyên ngành còn lại không thuộc nhóm 1 và nhóm 3

1.150.000

11.500.000

355.000

3

Nhóm 3 gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư và Kinh tế quốc tế, Tài chính doanh nghiệp

1.350.000

13.500.000

415.000

6- Xếp chuyên ngành

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, căn cứ kết quả tuyển sinh đại học, chỉ tiêu từng chuyên ngành và nguyện vọng đăng kí của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành như sau:

- Xếp vào chuyên ngành thuộc ngành hoặc chương trình mà sinh viên đã trúng tuyển.
- Sinh viên trúng tuyển vào các ngành sau không phải xếp chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị khách sạn, Quản trị nhân lực, Khoa học máy tính, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế và lớp E-BBA.

 7- Xếp lớp học ngoại ngữ

- Sau khi nhập học, Trường tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên trúng tuyển theo các tổ hợp khối A cũ, khối B cũ và xếp lớp cho những sinh viên đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu châu Âu) trở lên.

- Những sinh viên chưa đạt trình độ tương đương cấp độ A2 phải tự học để đạt trình độ tương đương cấp độ A2, sau đó Trường sẽ xếp lớp Tiếng Anh cho những sinh viên này.

- Sinh viên trúng tuyển theo tổ hợp khối A1 cũ, khối D1 cũ và sinh viên đăng kí học các ngoại ngữ khác không phải kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào.

Để được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường: Tiếng Anh đạt trình độ tương đương cấp độ B1, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu).

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, tầng 1, nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207, đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Thí sinh muốn biết thêm thông tin của Trường về các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo và thông tin khác để lựa chọn đăng ký ngành tuyển sinh, xem trên Cổng thông tin điện tử của Trường: http://www.neu.edu.vn, mục “Thông báo tuyển sinh” hoặc Trang tư vấn tuyển sinh: facebook.com/tvtsneu.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]