Trung cấp » TP. Hà Nội

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
*******

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long
Mã trường: 0123
Địa chỉ: Số 290 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 04.6275 5146; 04.6275 5286; Fax: 04.6275 5146
Website: trungcapkinhte.vn
Email: tcthanglong1@gmail.com

 

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh Trung cấp

 

Hình thức tuyển sinh

 

Thời gian tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp THCS

Kế toán doanh nghiệp

50

50

 

Xét tuyển

Đợt 1: Từ 06/02 đến
31/05/2017
Đợt 2: Từ
01/06 đến 31/07/2017
Đợt 3: Từ 01/08 đến
31/09/2017
Đợt 4: Từ
02/10 đến
27/12/2017

Tin học ứng dụng

50

50

Quản lý và kinh doanh du lịch

35

35

Quản lý doanh nghiệp

50

50

Công nghệ may và thời trang

25

25

Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm

25

25

 

Close [X]