Bản tin » Xét tuyển NV bổ sung

Trường Đại học Tôn Đức Thắng xét tuyển NV bổ sung năm 2020

-

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là HĐTS) thông báo xét tuyển bổ sung đại học năm 2020 như sau:

1. Đối tượng

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và có kết quả thi THPT năm 2020

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển, công thức tính điểm, nguyên tắc xét tuyển

2.1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của từng ngành như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện

Mức điểm nhận ĐKXT

(theo thang 40)

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1

7810302

Golf

A01; D01; T00; T01

A01, D01: Anh
T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0

23,00

2

7850201

Bảo hộ lao động

A00; B00; D07; D08

Toán

24,00

3

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước)

A00; B00; D07; D08

Toán

24,00

4

7440301

Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên)

A00; B00; D07; D08

Toán

24,00

5

7460112

Toán ứng dụng

A00; A01

Toán ≥ 5,0

24,00

6

7460201

Thống kê

A00; A01

Toán ≥ 5,0

24,00

7

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

A00; A01; V00; V01

A00, A01: Toán
V00, V01: Vẽ HHMT

24,00

8

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00; A01; C01

Toán

24,00

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

F7420201

Công nghệ sinh học - Chương trình Chất lượng cao

A00; B00; D08

A00: Hóa
B00, D08: Sinh

24,00

2

F7520201

Kỹ thuật điện - Chương trình Chất lượng cao

A00; A01; C01

Toán

24,00

3

F7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình Chất lượng cao

A00; A01; C01

Toán

24,00

4

F7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chương trình Chất lượng cao

A00; A01; C01

Toán

24,00

5

F7210403

Thiết kế đồ họa - Chương trình Chất lượng cao

H00; H01; H02

Vẽ HHMT,

- H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0

- H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0

24,00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào:

- Thí sinh nước ngoài ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào quốc tế;

- Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính là tiếng Anh: phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương (còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 20/10/2020); hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 20/10/2020).

- Nếu tiếng Anh chưa đạt các chuẩn trên (đạt từ trình độ A2) , nhưng người học vẫn muốn học chương trình này, được đăng ký tham gia chương trình dự bị tiếng Anh (học 1 học kỳ đến 1 năm). Sau 1 năm học chương trình tiếng Anh tăng cường, nếu vẫn chưa đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương đương; người học có thể thôi học hoặc có thể xin chuyển sang các chương trình chất lượng cao, chương trình tiêu chuẩn (nếu vẫn bảo đảm được các tiêu chí tuyển sinh đầu vào tương ứng của các ngành/chương trình này).

- Trường hợp số lượng học viên nhập học đủ điều kiện học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua các ngành/ chương trình khác (nếu đáp ứng được tiêu chí tuyển đầu vào của ngành/chương trình đó).

Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh: ngày 19/10/2020

1

FA7420201

Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; B00; D08

A00: Hóa
B00, D08: Sinh

24,00

2

FA7480101

Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

24,00

3

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

24,00

4

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

24,00

5

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

24,00

6

FA7340301

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; C01; D01

A00, C01: Toán
A01, D01: Anh

24,00

7

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01; D07

A00: Toán

A01, D01, D07: Anh

24,00

8

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A01; C00; C01; D01

A01, D01: Anh

C00, C01: Văn

24,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG

1

N7340301

Kế toán - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

A00; A01; C01; D01

A00, C01: Toán
A01, D01: Anh

25,00

2

N7380101

Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

A00; A01; C00; D01

A00, A01: Toán
C00, D01: Văn

25,00

3

N7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

A01; C00; C01; D01

A01, D01: Anh

C00, C01: Văn

25,00

4

N7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

A00; A01; D01

Toán

25,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC

1

B7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

D01; D11

Anh

26,00

2

B7340101N

Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

A00; A01; D01

A00:  Toán
A01, D01: Anh

26,00

3

B7310630Q

Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

A01; C00; C01; D01

A01, D01: Anh
C00, C01: Văn

25,00

4

B7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

A00; A01; D01

Toán

25,00

2.2. Công thức tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Trong đó, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lấy theo bảng dưới đây về Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40. 

Khu vực/Đối tượng

Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT (thang 30 điểm)

Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40

Khu vực 1

0,75

1,00

Khu vực 2NT

0,50

0,67

Khu vực 2

0,25

0,33

Khu vực 3

0

0

Đối tượng: 01, 02, 03, 04

2,00

2,67

Đối tượng: 05, 06, 07

1,00

1,33

2.3. Nguyên tắc xét tuyển

Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 nguyện vọng duy nhất.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thí sinh xem chi tiết chỉ tiêu dự kiến xét tuyển bổ sung theo từng ngành (tại đây).

Trường không sử dụng kết quả thi năng khiếu của trường khác để xét tuyển.

3. Hồ sơ xét tuyển

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của TDTU, thí sinh có thể tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển (tại đây).

Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020

Bản photocopy có công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Bản photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 (dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh)

Bản photocopy có công chứng sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc xã đặc biệt khó khăn).

4. Cách thức nộp hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, chi phí xét tuyển

4.1. Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại TDTU hoặc gửi bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

4.2. Thời gian nộp hồ sơ: từ 15/10/2020 đến 17h00 ngày 17/10/2020. Riêng thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh và có đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh nộp hồ sơ về Trường trực tiếp trước 17h00 ngày 16/10/2020 và tham gia thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 19/10/2020.

4.3. Địa chỉ nhận hồ sơ

Nhận hồ sơ trực tiếp:

+ Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

+ Cơ sở Nha Trang: Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

+ Cơ sở Bảo Lộc: Trường đại học Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Tuân, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Gửi hồ sơ qua bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

4.4. Chi phí xét tuyển:

Chi phí xét tuyển 30.000 đồng/hồ sơ.

Chi phí tổ chức thi năng lực tiếng Anh: 300.000 đồng/hồ sơ

5. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển, thời gian nhập học

Ngày 19/10/2020, thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh (chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 còn thời hạn tính đến 20/10/2020) dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh. Lịch thi chi tiết sẽ được gửi qua email thí sinh đăng ký trước 11g00 ngày 18/10/2020.

TDTU thông báo kết quả trúng tuyển: ngày 21/10/2020 kết quả sẽ được công bố trên website tuyển sinh https://admission.tdtu.edu.vn.

Thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học: từ ngày 22/10 đến 17h00 ngày 23/10/2020.

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]