Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2022

-

 

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN SINH
1. Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh: Năm 2022 Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ và 04 chuyên ngành tiến sĩ như sau:
TT
Tên ngành /chuyên ngành
Mã số
I
Bậc Thạc sĩ
 
1
LL&PPDH bộ môn Toán
8140209.01
2
LL&PPDH bộ môn Vật lý
8140211.01
3
LL&PPDH bộ môn Hóa học
8140212.01
4
LL&PPDH bộ môn Sinh học
8140213.01
5
LL&PPDH bộ môn Ngữ văn
8140217.01
6
LL&PPDH bộ môn Lịch sử
8140218.01
7
Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
8310401.03
8
Tham vấn học đường
8310402.01QTD
9
Quản trị trường học
8140115.01QTD
10
Quản lý giáo dục
8140114.01
11
Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
8140115.01
II
Bậc Tiến sĩ
 
1
Quản lí giáo dục
9140114.01
2
Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
9140115.01
3
Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
9310401.03
4
Lý luận, phương pháp và công nghệ dạy học
9140250.01QTD
Địa chỉ đăng ký dự thi:
Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.
Thời gian đăng ký dự thi:
- Đợt 1: Từ 8h00 ngày 14/02/2022 đến 17h00 ngày 01/04/2022.
- Đợt 2: Từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.
Lưu ý: 
- Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo; Thí sinh không đăng ký qua mạng sẽ không đủ điều kiện để dự thi, dự tuyển tuyển sinh.
- Thí sinh đăng ký dự thi vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu cần phải có bằng tốt nghiệp đại học hạng từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.
2. Lịch xét tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ
Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Phòng 104 nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng: Trường Đại học Giáo dục tổ chức xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất 1 tuần trước khi tổ chức thi tuyển/xét tuyển. cụ thể:
- Đợt 1: Từ ngày 05/4/2022 đến ngày 09/4/2022.
- Đợt 2: Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 10/9/2022.
3. Lịch thi
Đợt 1
Trình độ
Công việc
Thời gian
Thạc sĩ
- Tập trung thí sinh
- Thi môn Cơ bản
Sáng thứ Bảy, 16/04/2022
Thi môn Cơ sở
Chiều thứ Bảy, 16/04/2022
Tiến sĩ
Đánh giá hồ sơ chuyên môn
Từ ngày 17/04 đến 29/04/2022
Đợt 2
Trình độ
Công việc
Thời gian
Thạc sĩ
- Tập trung thí sinh,
- Thi môn Cơ bản
Sáng thứ Bảy, 17/09/2022
Thi môn Cơ sở
Chiều thứ Bảy, 17/09/2022
Tiến sĩ
Đánh giá hồ sơ chuyên môn
Từ ngày 18/09 đến 30/09/2022
 
 

 

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]